Участието в ОМТ НЕ означава кандидатстване

Участието на ученик в математическо състезание "Откриване на млади таланти" НЕ означава, че ученикът кандидатства в СМГ "Паисий Хилендарски".

Информация относно процедурата по кандидатстване може да видите тук.