Родителска среща за всички класове


Уважаеми родители,

  • Родителската среща за V-VIII клас ще се проведе на 19.09.2017 г. от 18:30 ч.
  • Родителската среща за IX-XII клас ще се проведе на 20.09.2017 г. от 18:30 ч.

Добре дошли!