Прием след IV клас (обновена 16.06) - Заявление и Декларация за участие в приема

При подаване на Заявление за кандидатсване:

 • Носете двустранно копие и оригинал (за сверяване) на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

 • Ако ученикът се е явявал на състезание и/или олимпиада в София-град, не е нобходимо да представяте служебна бележка с резултати.

 • При явяване в някоя от другите области, задължително трябва да представите служебна бележка.
*По-ранно подаване на Заявление (по-малък вх.№) по никакъв начин не влияе върху шансовете Ви за прием в СМГ (нито ги подобрява, нито ги влошава).

Можете предварително да изтеглите Заявление за участие в приема за V клас за учебната 2017/2018 година, от тук.

От тук може да изтеглите Декларация за информирано съгласие.

Ако сте пропуснали да го сторите, имате възможност да го направите на място в Стая №2.


Утвърден е графикът, общ за всички дейности:
1) по приемане на документи и по организиране на класирането и записването на ученици на места, утвърдени с държавния план-прием в V клас на СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2017/2018 година
и 2) по организиране и провеждане на национално математическо състезание „Откриване на млади таланти” 2017 година.

Най-важните две части са записването за участие в състезанието и подаване на Заявление за участие в приема (целия график може да видите по-долу). Датите са (включително):

 • Подаване на Заявление (по образец) за участие в състезанието и на Декларация за информирано съгласие за публично обявяване на резултатите от състезанието:
  от 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г. от 7:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 18:00;
  от 05.06.2017 г. до 10.06.2017 г. от 7:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 18:00;
  от 12.06.2017 г. до 14.06.2017 г. от 7:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 18:00;

  в Стая №1 в СМГ (вход откъм ул. „Чумерна”)

 • Подаване на Заявление (по образец) за участие в приема в V клас и на Декларация за информирано съгласие за публично обявяване на резултатите от състезания и олимпиади:
  от 19.06.2017 г. до 23.06.2017 г., включително
  от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа
  в Стая №2 в СМГ (вход откъм бул. „Васил Левски”)

Целия график на всички дейности (подредени в хронологичен ред, за Ваше удобство) може да видите тук.

Припомняме Ви, че право да кандидатсват в СМГ имат само ученици, които са участвали в "Откриване на млади таланти" 2017г., – национално математическо състезание на СМГ "Паисий Хилендарски", проверено и оценено от Национална комисия за състезанието, утвърдена от МОН, и са се явили на състезанието в СМГ "Паисий Хилендарски" и резултатът им от състезанието е получен при проверка от Националната комисия, утвърдена от МОН. (съгласно вътрешните правила за прием).

Още информация относно приема след IV клас, може да видите тук.