Клуб приятели на Белгия

Здравейте, уважаеми читатели, Ние сме група ученици от Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски".

Под насоките и помощта на г-жа Дечева извършихме проучване на живота и делото на видни белгиици, дали принос за развитието на България.

Разбрахме, че фамилията Солвей е спомогнала много за развитието на България. Открихме името на Ернест Солвей и решихме да го приемем за наш патрон. Разбрахме, че той има огромен принос не само за появата и развитието на заводите "Солвей-Соди", но и на завод за производство на захар в София. Така по инициатива на ученици и техните учители възникна клуб "Приятели на Белгия-Ернест Солвей".

Можете да намерите повече за нас на сайта ни: http://clubfriendsofbelgiumsmg.alle.bg