Бюджет

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-ро тримесечие на 2018 г. можете да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2018 г. можете да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2018 г. можете да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2017 г. можете да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2017 г. можете да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2017г. можете да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2017г. можете да видите тук

План на бюджета за 2017 г. може да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2016г. може да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2016г. може да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2016г. може да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2016г. можете да видите тук

Бюджет за 2016г. можете да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2015г. може да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2015г. може да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2015г. може да видите тук

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2015г. можете да видите тук