За контакти

e-mail: info@smg.bg (не е за информация относно Извънкласни дейности)
Телефон-централа: 02/ 983 12 19* (не е за информация относно Извънкласни дейности)
*след свързване с централата наберете един от следните вътрешни номера:
Секретар: 105
Зам. директори: 103
Зам. директор АСД: 102
Директор: 104
Мед. кабинет: 106
Охрана: 107
Факс: 108
Извънкласни дейности: за информация натиснете тук
Адрес: ул. "Искър" №61, София 1000
Транспорт:
Автобуси: 78, 79
Тролейбуси: 11