График на курсовете

График за Модул 3 на курсовете, провеждани през 2016/2017 учебна година, може да видите тук.

Графикът на модулите е примерен и може да бъде променян впоследствие поради: празници, провеждане на състезания, олимпиади, избори, отработване на дни и други.

За въпроси относно графика се обръщайте към съответния преподавател.