Информация за извънкласни дейности

за информация: kursove@smg.bg

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕНИРОВЪЧЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА, 13.05.2018 Г. В СМГ

Родители и ученици, 

Резултати от проведения на 13 май 2018 г. Тренировъчен тест по Математика в СМГ може да видите на следната страницата:

РЕЗУЛТАТИ - натисни тук

Важно уточнение: Работите на учениците, които не посещават извънкласните дейности в СМГ или чиито занятия са приключили за тази учебна година, могат да бъдат получени от охраната на СМГ след 28 май 2018 г. /понеделник/.


Няма Модул-4 за нито един друг клас, освен за IV.

Започва Модул-4 на извънкласните дейности само за IV клас, провеждащи се през учебната 2017/2018г.

Таксата за Модул-4 трябва да бъде платена преди 1-во занятие от Модул-4, като заплащането е само по банков път. (Точната дата може да видите в графика на групата тук.)
Ако таксата не бъде платена в срок, мястото на съответния ученик се обявява за свободно, за да могат други желаещи да се запишат при съответния преподавател.

При плащане на таксата трябва да използвате следния IBAN номер на сметка:

BG97 UBBS 8002 1063 8677 40

Таксата за Модул-4 на извънкласните дейности се заплаща по банков път, само ако ученикът е бил записан за предния модул в съответната група при съответния преподавател.

Такса, платена по банков път за ученик, който не е бил записан за предния модул в съответната група, се изплаща обратно на родителя и ученикът не се записва в групата за Модул-4.

Примерен банков документ за заплащане на таксата можете да изтеглите от тук или тук.

График за Модул-4 може да видите тук.


СВОБОДНИ МЕСТА – натиснете тук за информация по групи

Заплатена такса не е основание за записване на ученик за извънкласни дейности.
Попълнено Заявление за записване, което не е вписано в стая "Секретар" в СМГ със съответния входящ номер, не е основание за записване за извънкласни дейности.
Можете да запишете ученик за извънкласни дейности, при условие че има обявена група при желания преподавател за съответния клас и има свободни места в тази група.
Задължително е да познавате Общите условия за провеждане на извънкласните дейности.
Тези извънкласни дейности НЕ са за ученици, които учат в СМГ "Паисий Хилендарски".

Записването на нов ученик става по следния начин:

 1. В стая "Секретар" в СМГ трябва да подадете Заявление за записване (по образец). Съветваме Ви предварително да го изтеглите от сайта и да го попълните. Ако сте пропуснали да го сторите, имате възможност да го направите на място в стая "Секретар" в СМГ.

 2. След вписване на заявлението ще получите уникален код за Вашето дете.

 3. Таксата не може да бъде заплатена в стая "Секретар". Заплащате таксата само по банков път, където в "Основание за плащането" трябва да впишете уникалния код.
  При плащане на таксата трябва да използвате следния IBAN номер:
  BG97 UBBS 8002 1063 8677 40
  Примерен банков документ за заплащане на таксата можете да изтеглите от тук или тук.


Работното време на стая "Секретар" е следното:

 • всеки ден от 10:00 до 11:00 часа и от 16:00 до 17:00 часа.

СМГ учители си запазва правото да прави промени в броя на свободните места. Възможно е някои от местата да са заети към определен момент, поради записване на нови ученици. Актуална информация може да получите в стая "Секретар" или да проверите на www.smg.bg. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на печатни грешки.


СМГ учители и ръководството на СМГ търсят Вашето разбиране и разчита на Вашето съдействие при разрешаването на проблемите в организацията на движение в района на училището в дните, в които се провеждат извънкласните дейности.

Отправяме молба към всички Вас да положим съвместни усилия за намаляване на автомобилния трафик в района на гимназията.

Забранено е спирането на автомобили по бул. "Васил Левски", в отсечката между ул. "Екзарх Йосиф" и ул. "Искър", както и по ул. „Искър“, в отсечката между бул. "Васил Левски" и ул. "Чумерна". Забраната е обозначена със съответните знаци, а контролните органи имат ангажимента да следят за спазването ѝ.

Припомняме Ви, че входът на училището откъм ул. "Чумерна" е затворен в събота и неделя, използвайте този откъм ул. "Искър".

В интерес на всички ни е да създадем спокойна среда за работа на учениците и учителите, както в района на училището, така и в неговата сграда.

Информация за организацията на извънкласните дейности винаги ще намерите в сайта на СМГ. Молим Ви да спазвате правилата за влизане и излизане от училището.

Вие носите отговорност за здравето и сигурността на Вашето дете, а ние за всички деца, които посещават извънкласните дейности. Създаването на конфликтни ситуации не е в интерес на никого. В случай че имате неясноти и въпроси, търсете повече информация от преподавателя на Вашето дете.

Благодарим ви за споделеното партньорство в създаването на добронамерена училищна среда!


ГРАФИК ЗА МОДУЛА, който се провежда - натиснете тук.

(Графикът на модулите е примерен и може да бъде променян впоследствие поради: празници, провеждане на състезания, олимпиади, избори, отработване на дни и други. За въпроси относно графика се обръщайте към съответния преподавател.)


Цена на един модул:

 • за група от 20-28 ученици: 180 лв.
 • за маломерна група от 10-15 ученици: 240 лв.