Информация за курсове

Телефон за информация: 02/9839214

КУРСОВЕ - НАЧАЛО И ТАКСА ЗА МОДУЛ 3

Започва III модул на курсовете, провеждащи се през учебната 2016/2017 г.

Таксата за трети модул трябва да бъде платена преди първото занятие на трети модул, като заплащането може да бъде направено в стая №1 в СМГ или по банков път.
Ако таксата не бъде платена в срок, мястото на съответния ученик се обявява за свободно, за да могат други желаещи да се запишат при съответния преподавател.
Таксата за трети модул на курсовете може да бъде заплатена по банков път, само ако ученикът е бил записан за втори модул в съответната група при съответния преподавател.

Не може да бъде заплатена по банков път такса на:
1) Курсисти, които не са посещавали втори модул;
2) Курсисти, преместващи се от една група/преподавател в друга група/преподавател.
Курсисти, които не са посещавали втори модул, и курсисти, преместващи се от една в друга група, трябва задължително да се запишат в стая №1 в СМГ и да платят такса за модула в стая №1, а не по банков път.
Такса, платена по банков път за ученик, който не е бил записан за втори модул в съответната група, се изплаща обратно на родителя с приспаднат ДДС и ученикът не се записва в групата за трети модул. Такъв ученик може да бъде записан само в стая №1 в СМГ, заплащайки таксата в стая №1.

Примерен банков документ за заплащане на таксата можете да изтеглите от тук.

За да разберете кога завършва втори модул (и на коя следващата дата започва трети модул), можете да видите актуален график тук.
Графикът на модула е примерен и може да бъде променян впоследствие поради празници, провеждане на състезания, отработване на дни и други.
За въпроси относно графика се обърнете към съответния преподавател.

Допълнителна информация, свързана с курсовете, може да видите тук.Отправяме молба към всички Вас да положим съвместни усилия за намаляване на автомобилния трафик в района на гимназията.

За да улесним достъпа Ви до училището и за да избегнем струпването на хора и автомобили по улица „Чумерна“, Ви каним да използвате входа на СМГ откъм улица „Искър“, през двора на гимназията. Входът откъм ул. „Чумерна“ е затворен в дните на курсове.

Училищното настоятелство при СМГ прави всичко възможно, за да създаде спокойна атмосфера за записване на децата Ви в подготвителните курсове. Разчитаме и на Вас в създаването на добър първи спомен за желаното училище.


Тук може да видите график за Модула, който се провежда. (Графикът на модулите е примерен и може да бъде променян впоследствие поради: празници, провеждане на състезания, олимпиади, избори, отработване на дни и други. За въпроси относно графика се обръщайте към съответния преподавател.)


Работно време на стая №1:

  • понеделник от 7:30 до 12:00 часа;
  • вторник от 13:30 до 18:00;
  • сряда от 7:30 до 12:00 часа;
  • четвъртък от 13:30 до 18:00;
  • петък от 7:30 до 12:00 часа;
  • събота от 8:00 до 14:00 часа.

Цена на един модул:

  • за група от 20-28 ученици: 180 лв.
  • за маломерна група от 10-15 ученици: 240 лв.
  • за група 12 клас – матура: 300 лв.

Можете да запишете ученик за курс, при условие че има обявена група при желания преподавател за съответния клас и има свободни места в тази група.

Записването за курсовете за 2016/2017 учебна година се извършва в стая №1 в СМГ, ул. „Искър” №61., където трябва да подадете Заявление за записване (по образец) и да заплатите таксата за Модул 1.

Заплатена такса не е основание за записване на ученик за курс. Попълнено Заявление за записване, което не е вписано в Стая №1 със съответния входящ номер, не е основание за записване за курс.

Съветваме Ви предварително да изтеглите от сайта ни Заявлението за записване и да го попълните. Ако сте пропуснали да го сторите, имате възможност да го направите на място в Стая №1.

Задължително е да познавате Общите условия за провеждане на подготвителните курсове.

Записаните ученици ще могат да ползват отстъпка от таксата, ако впоследствие запишете техен брат/сестра (т.3.7. от Общите условия). Отстъпката ще се начислява при последващото записване на брата/сестра.

Необходимо е да носите акт за раждане, за да удостоверите основанието за отстъпка.

Курсовете НЕ са за ученици, които учат в СМГ "Паисий Хилендарски".