Информация за извънкласни дейности

Телефон за информация: 02/9839214

КУРСОВЕ В СМГ - ВХОД ОТКЪМ УЛ. ИСКЪР

Уважаеми родители и ученици,

Входът за извънкласните дейности е откъм ул. "Искър" (през двора на гимназията).

Отправяме молба към всички Вас да положим съвместни усилия за намаляване на автомобилния трафик в района на гимназията.

За да улесним достъпа Ви до училището и за да избегнем струпването на хора и автомобили, входът откъм ул. „Чумерна“ ще бъде затворен.

Разчитаме на разбиране от Ваша страна, а от наша страна е гаранцията за качество на обучението!


СВОБОДНИ МЕСТА - натиснете тук за информация по групи

Заплатена такса не е основание за записване на ученик за извънкласни дейности.
Попълнено Заявление за записване, което не е вписано в стая "Секретар" в СМГ със съответния входящ номер, не е основание за записване за извънкласни дейности.
Можете да запишете ученик за извънкласни дейности, при условие че има обявена група при желания преподавател за съответния клас и има свободни места в тази група.
Задължително е да познавате Общите условия за провеждане на извънкласните дейности.
Тези извънкласни дейности НЕ са за ученици, които учат в СМГ "Паисий Хилендарски".

Записването става по следния начин:

 1. В стая "Секретар" в СМГ трябва да подадете Заявление за записване (по образец). Съветваме Ви предварително да го изтеглите от сайта и да го попълните. Ако сте пропуснали да го сторите, имате възможност да го направите на място в стая "Секретар" в СМГ.

 2. След вписване на заявлението ще получите уникален код за Вашето дете.

 3. Таксата не може да бъде заплатена в стая "Секретар". Заплащате таксата само по банков път, където в "Основание за плащането" трябва да впишете уникалния код.
  При плащане на таксата трябва да използвате следния IBAN номер:
  BG97 UBBS 8002 1063 8677 40
  Примерен банков документ за заплащане на таксата можете да изтеглите от тук или тук.


Работното време на стая "Секретар" е следното:

 • всеки ден от 10:00 до 11:00 часа и от 16:00 до 17:00 часа.

СМГ учители си запазва правото да прави промени в броя на свободните места. Възможно е някои от местата да са заети към определен момент, поради записване на нови ученици. Актуална информация може да получите в стая "Секретар" или да проверите на www.smg.bg. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на печатни грешки.


СМГ учители и ръководството на СМГ търсят Вашето разбиране и разчита на Вашето съдействие при разрешаването на проблемите в организацията на движение в района на училището в дните, в които се провеждат извънкласните дейности.

Отправяме молба към всички Вас да положим съвместни усилия за намаляване на автомобилния трафик в района на гимназията.

Забранено е спирането на автомобили по бул. "Васил Левски", в отсечката между ул. "Екзарх Йосиф" и ул. "Искър", както и по ул. „Искър“, в отсечката между бул. "Васил Левски" и ул. "Чумерна". Забраната е обозначена със съответните знаци, а контролните органи имат ангажимента да следят за спазването ѝ.

Припомняме Ви, че входът на училището откъм ул. "Чумерна" е затворен в събота и неделя, използвайте този откъм ул. "Искър".

В интерес на всички ни е да създадем спокойна среда за работа на учениците и учителите, както в района на училището, така и в неговата сграда.

Информация за организацията на извънкласните дейности винаги ще намерите в сайта на СМГ. Молим Ви да спазвате правилата за влизане и излизане от училището.

Вие носите отговорност за здравето и сигурността на Вашето дете, а ние за всички деца, които посещават извънкласните дейности. Създаването на конфликтни ситуации не е в интерес на никого. В случай че имате неясноти и въпроси, търсете повече информация от преподавателя на Вашето дете.

Благодарим ви за споделеното партньорство в създаването на добронамерена училищна среда!


ГРАФИК ЗА МОДУЛА, който се провежда - натиснете тук.

(Графикът на модулите е примерен и може да бъде променян впоследствие поради: празници, провеждане на състезания, олимпиади, избори, отработване на дни и други. За въпроси относно графика се обръщайте към съответния преподавател.)


Цена на един модул:

 • за група от 20-28 ученици: 180 лв.
 • за маломерна група от 10-15 ученици: 240 лв.