Информация за курсове

Телефон за информация: 02/9839214

ЕТАПИ НА ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Записването за курсове
през учебната 2017/2018 година
ще става на четири етапа

Информация относно групите при съответните преподаватели може да видите тук.


За да запишете ученик за курс:

 • Трябва да има обявена група при желания преподавател за съответния клас и да има свободни места в тази група.
 • В Стая № 1 в СМГ трябва да подадете Заявление за записване (по образец). Съветваме Ви предварително да изтеглите от сайта ни Заявлението за записване и да го попълните. Ако сте пропуснали да го сторите, имате възможност да го направите на място в Стая №1.
 • Попълнено Заявление за записване, което не е вписано в Стая №1 със съответния входящ номер, не е основание за записване за курс.
 • Записаните през даден етап ученици ще могат да ползват отстъпка от таксата, ако впоследствие запишете техен брат/сестра. Отстъпката ще се начислява при последващото записване на брата/сестрата. Необходимо е да носите акт за раждане, за да удостоверите основанието за отстъпка.
 • Записаните за курс ученици могат да се преместят в друга група след 10 юли 2017г. при наличие на места в новоизбраната група.
 • Курсовете НЕ са за ученици, които учат в СМГ "Паисий Хилендарски".
 • Заниманията на съботните групи започват на 30.09.2017 г.

1. Първи етап – на 16 юни и от 19 юни до 21 юни

 • За ученици, които през изтеклата 2016/2017 учебна година са посещавали курс и искат да продължат при същия преподавател (наричани по-долу "групи-продължение").
 • Първи етап НЕ е за ученици, завършили 4-ти клас през изминалата учебна година, които все още са в кампания по кандидатстване. Тези ученици могат да се запишат през 3-ти етап.
 • В Стая №1 в СМГ има списъци на курсистите от изминалата 2016/2017 учебна година от всички преподаватели, които имат "групи-продължение". Ученик, който не е в списъка за съответната група, не може да бъде записан през първи етап. За повече информация се обърнете към съответния преподавател.
 • Ученик, който се записва в "група-продължение", може да бъде записан през първи етап и за курс по друг учебен предмет в група, която не е "група-продължение".
 • Деца от едно семейство (братя и сестри) могат да бъдат записани на първи етап и при следния случай: Поне едно дете от семейството се записва в "група-продължение". Други деца от семейството, които сменят преподавател или не са посещавали курс през изтеклата учебна година, могат да бъдат записани през първи етап само в нови групи, а НЕ в "групи-продължение".

2. Втори етап – от 22 юни до 23 юни и от 26 юни до 28 юни

 • За ученици, които през изтеклата 2016/2017 учебна година са посещавали курс и искат да сменят преподавателя.
 • Втори етап НЕ е за ученици, завършили 4-ти клас през изминалата учебна година, които все още са в кампания по кандидатстване. Тези ученици могат да се запишат през 3-ти етап.
 • Ученик, който се записва през втори етап, може да бъде записан и в друга група, по друг учебен предмет.
 • Деца от едно семейство (братя и сестри) могат да бъдат записани на втори етап, ако поне едното записвано дете е било на курс през изтеклата 2016/2017 учебна година. Останалите деца от семейство, които се записват, може да не са посещавали курс през изтеклата учебна година.

3. Трети етап – от 29 юни до 30 юНи

 • За ученици, завършили 4-ти клас през изминалата 2016/2017 учебна година, които са посещавали курс и не са записани за ученици на СМГ в 5-ти клас.
 • Тези ученици могат да се запишат във всяка група, в която има свободни места.

4. Четвърти етап – от 03 юли

 • Нови курсисти (които не са посещавали курсовете през изминалата учебна година) се записват през четвърти етап.
 • Този етап е за записване във всякакъв клас и във всички групи със свободни места.

Работно време на стая №1 след 15.06.2017 г.:

 • понеделник от 7:30 до 12:00 часа;
 • вторник от 13:30 до 18:00;
 • сряда от 7:30 до 12:00 часа;
 • четвъртък от 13:30 до 18:00;
 • петък от 7:30 до 12:00 часа;


Училищното настоятелство и ръководството на СМГ търси Вашето разбиране и разчита на Вашето съдействие при разрешаването на проблемите в организацията на движение в района на училището в дните, в които се провеждат подготвителни курсове.

Заради зачестилите случаи на линейки, които трудно преминават по улиците "Искър", "Чумерна", "Екзарх Йосиф" и по бул. „Васил Левски“ от Столична община се обърнаха към нас с предписания за урегулиране на движението. Информираме ви своевременно за промените.

Забранява се спирането на автомобили по бул. "Васил Левски", в отсечката между ул. "Екзарх Йосиф" и ул. "Искър", както и по ул. „Искър“, в отсечката между бул. "Васил Левски" и ул. "Чумерна". Забраната е обозначена със съответните знаци, а контролните органи имат ангажимента да следят за спазването ѝ.

Припомняме Ви, че входът на училището откъм ул. „Чумерна“ е затворен в събота и неделя, използвайте този откъм ул. „Искър“. Запазва се практиката курсистите от 2-ри до 4-ти клас да бъдат извеждани от своя учител в двора на гимназията.

В интерес на всички ни е да създадем спокойна среда за работа на учениците и учителите, както в района на училището, така и в неговата сграда.

Информация за организацията на курсовете винаги ще намерите в сайта на СМГ. Молим Ви да спазвате правилата за влизане и излизане от училището.

Вие носите отговорност за здравето и сигурността на Вашето дете, а ние за всички деца, които посещават подготвителните курсове. Създаването на конфликтни ситуации не е в интерес на никого. В случай че имате неясноти и въпроси, търсете повече информация от преподавателя на Вашето дете.

Благодарим ви за споделеното партньорство в създаването на добронамерена училищна среда!

Отправяме молба към всички Вас да положим съвместни усилия за намаляване на автомобилния трафик в района на гимназията.

Тук може да видите график за Модула, който се провежда. (Графикът на модулите е примерен и може да бъде променян впоследствие поради: празници, провеждане на състезания, олимпиади, избори, отработване на дни и други. За въпроси относно графика се обръщайте към съответния преподавател.)


Работно време на стая №1 след 15.06.2017 г.:

 • понеделник от 7:30 до 12:00 часа;
 • вторник от 13:30 до 18:00;
 • сряда от 7:30 до 12:00 часа;
 • четвъртък от 13:30 до 18:00;
 • петък от 7:30 до 12:00 часа;

Цена на един модул:

 • за група от 20-28 ученици: 180 лв.
 • за маломерна група от 10-15 ученици: 240 лв.
 • за група 12 клас – матура: 300 лв.

Можете да запишете ученик за курс, при условие че има обявена група при желания преподавател за съответния клас и има свободни места в тази група.

Записването за курсовете за 2016/2017 учебна година се извършва в стая №1 в СМГ, ул. „Искър” №61., където трябва да подадете Заявление за записване (по образец) и да заплатите таксата за Модул 1.

Заплатена такса не е основание за записване на ученик за курс. Попълнено Заявление за записване, което не е вписано в Стая №1 със съответния входящ номер, не е основание за записване за курс.

Съветваме Ви предварително да изтеглите от сайта ни Заявлението за записване и да го попълните. Ако сте пропуснали да го сторите, имате възможност да го направите на място в Стая №1.

Задължително е да познавате Общите условия за провеждане на подготвителните курсове.

Записаните ученици ще могат да ползват отстъпка от таксата, ако впоследствие запишете техен брат/сестра (т.3.7. от Общите условия). Отстъпката ще се начислява при последващото записване на брата/сестра.

Необходимо е да носите акт за раждане, за да удостоверите основанието за отстъпка.

Курсовете НЕ са за ученици, които учат в СМГ "Паисий Хилендарски".