Информация за курсове

Телефон за информация: 02/9839214

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ: СТАЯ №1 ВРЕМЕННО НЯМА ДА РАБОТИ

За записване на нов курсист в оставащите занятия от модула или
за преместване от една група/преподавател в друга група/преподавател
заповядайте в сградата на СМГ от 10:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, където ще получите нужното съдействие.

*Информация за Втори модул очаквайте на сайта на СМГ.


Друга информация относно курсовете, можете да видите тук.Училищното настоятелство и ръководството на СМГ търси Вашето разбиране и разчита на Вашето съдействие при разрешаването на проблемите в организацията на движение в района на училището в дните, в които се провеждат подготвителни курсове.

Заради зачестилите случаи на линейки, които трудно преминават по улиците "Искър", "Чумерна", "Екзарх Йосиф" и по бул. „Васил Левски“ от Столична община се обърнаха към нас с предписания за урегулиране на движението. Информираме ви своевременно за промените.

Забранява се спирането на автомобили по бул. "Васил Левски", в отсечката между ул. "Екзарх Йосиф" и ул. "Искър", както и по ул. „Искър“, в отсечката между бул. "Васил Левски" и ул. "Чумерна". Забраната е обозначена със съответните знаци, а контролните органи имат ангажимента да следят за спазването ѝ.

Припомняме Ви, че входът на училището откъм ул. „Чумерна“ е затворен в събота и неделя, използвайте този откъм ул. „Искър“. Запазва се практиката курсистите от 2-ри до 4-ти клас да бъдат извеждани от своя учител в двора на гимназията.

В интерес на всички ни е да създадем спокойна среда за работа на учениците и учителите, както в района на училището, така и в неговата сграда.

Информация за организацията на курсовете винаги ще намерите в сайта на СМГ. Молим Ви да спазвате правилата за влизане и излизане от училището.

Вие носите отговорност за здравето и сигурността на Вашето дете, а ние за всички деца, които посещават подготвителните курсове. Създаването на конфликтни ситуации не е в интерес на никого. В случай че имате неясноти и въпроси, търсете повече информация от преподавателя на Вашето дете.

Благодарим ви за споделеното партньорство в създаването на добронамерена училищна среда!

Отправяме молба към всички Вас да положим съвместни усилия за намаляване на автомобилния трафик в района на гимназията.

Тук може да видите график за Модула, който се провежда. (Графикът на модулите е примерен и може да бъде променян впоследствие поради: празници, провеждане на състезания, олимпиади, избори, отработване на дни и други. За въпроси относно графика се обръщайте към съответния преподавател.)


Работно време на стая №1 след 15.06.2017 г.:

  • понеделник от 7:30 до 12:00 часа;
  • вторник от 13:30 до 18:00;
  • сряда от 7:30 до 12:00 часа;
  • четвъртък от 13:30 до 18:00;
  • петък от 7:30 до 12:00 часа;

Цена на един модул:

  • за група от 20-28 ученици: 180 лв.
  • за маломерна група от 10-15 ученици: 240 лв.
  • за група 12 клас – матура: 300 лв.

Можете да запишете ученик за курс, при условие че има обявена група при желания преподавател за съответния клас и има свободни места в тази група.

Записването за курсовете за 2016/2017 учебна година се извършва в стая №1 в СМГ, ул. „Искър” №61., където трябва да подадете Заявление за записване (по образец) и да заплатите таксата за Модул 1.

Заплатена такса не е основание за записване на ученик за курс. Попълнено Заявление за записване, което не е вписано в Стая №1 със съответния входящ номер, не е основание за записване за курс.

Съветваме Ви предварително да изтеглите от сайта ни Заявлението за записване и да го попълните. Ако сте пропуснали да го сторите, имате възможност да го направите на място в Стая №1.

Задължително е да познавате Общите условия за провеждане на подготвителните курсове.

Записаните ученици ще могат да ползват отстъпка от таксата, ако впоследствие запишете техен брат/сестра (т.3.7. от Общите условия). Отстъпката ще се начислява при последващото записване на брата/сестра.

Необходимо е да носите акт за раждане, за да удостоверите основанието за отстъпка.

Курсовете НЕ са за ученици, които учат в СМГ "Паисий Хилендарски".