Информация за курсове

Телефон за информация: 02/9839214

КУРСОВЕ ЗА IV, V И VI КЛАС - НАЧАЛО И ТАКСА ЗА МОДУЛ 4

По случай празника и провеждането на ДЗИ и НВО стая №1 няма да работи на:

 • 19.05
 • 20.05
 • 22.05
 • 24.05

Училищното настоятелство при СМГ организира ускорен модул от 15 учебни часа (5 дни по 3 часа) за завършили шестокласници, желаещи допълнителна подготовка по програмата за шести клас.

Преподавател ще бъде г-н Иван Симеонов.

Занятията ще се провеждат от 10:30 до 12:30 часа, в събота, започвайки от 27.05.2017г.

Цената на курса е 90 лв.


Започва IV модул на курсовете за IV, V и VI клас, провеждащи се през учебната 2016/2017 г.

Таксата за четвърти модул трябва да бъде платена преди първото занятие на четвърти модул, като заплащането може да бъде направено в стая №1 в СМГ или по банков път.
Ако таксата не бъде платена в срок, мястото на съответния ученик се обявява за свободно, за да могат други желаещи да се запишат при съответния преподавател.
Таксата за четвърти модул на курсовете може да бъде заплатена по банков път, само ако ученикът е бил записан за трети модул в съответната група при съответния преподавател.

Не може да бъде заплатена по банков път такса на:
1) Курсисти, които не са посещавали трети модул;
2) Курсисти, преместващи се от една група/преподавател в друга група/преподавател.
Курсисти, които не са посещавали трети модул, и курсисти, преместващи се от една в друга група, трябва задължително да се запишат в стая №1 в СМГ и да платят такса за модула в стая №1, а не по банков път.
Такса, платена по банков път за ученик, който не е бил записан за трети модул в съответната група, се изплаща обратно на родителя с приспаднат ДДС и ученикът не се записва в групата за четвърти модул. Такъв ученик може да бъде записан само в стая №1 в СМГ, заплащайки таксата в стая №1.

Примерен банков документ за заплащане на таксата можете да изтеглите от тук.

За да разберете кога завършва трети модул (и на коя следващата дата започва четвърти модул), можете да видите актуален график тук.
Графикът на модула е примерен и може да бъде променян впоследствие поради празници, провеждане на състезания, отработване на дни и други.
За въпроси относно графика се обърнете към съответния преподавател.

Допълнителна информация, свързана с курсовете, може да видите тук.Училищното настоятелство и ръководството на СМГ търси Вашето разбиране и разчита на Вашето съдействие при разрешаването на проблемите в организацията на движение в района на училището в дните, в които се провеждат подготвителни курсове.

Заради зачестилите случаи на линейки, които трудно преминават по улиците "Искър", "Чумерна", "Екзарх Йосиф" и по бул. „Васил Левски“ от Столична община се обърнаха към нас с предписания за урегулиране на движението. Информираме ви своевременно за промените.

Забранява се спирането на автомобили по бул. "Васил Левски", в отсечката между ул. "Екзарх Йосиф" и ул. "Искър", както и по ул. „Искър“, в отсечката между бул. "Васил Левски" и ул. "Чумерна". Забраната е обозначена със съответните знаци, а контролните органи имат ангажимента да следят за спазването ѝ.

Припомняме Ви, че входът на училището откъм ул. „Чумерна“ е затворен в събота и неделя, използвайте този откъм ул. „Искър“. Запазва се практиката курсистите от 2-ри до 4-ти клас да бъдат извеждани от своя учител в двора на гимназията.

В интерес на всички ни е да създадем спокойна среда за работа на учениците и учителите, както в района на училището, така и в неговата сграда.

Информация за организацията на курсовете винаги ще намерите в сайта на СМГ. Молим Ви да спазвате правилата за влизане и излизане от училището.

Вие носите отговорност за здравето и сигурността на Вашето дете, а ние за всички деца, които посещават подготвителните курсове. Създаването на конфликтни ситуации не е в интерес на никого. В случай че имате неясноти и въпроси, търсете повече информация от преподавателя на Вашето дете.

Благодарим ви за споделеното партньорство в създаването на добронамерена училищна среда!

Отправяме молба към всички Вас да положим съвместни усилия за намаляване на автомобилния трафик в района на гимназията.

Тук може да видите график за Модула, който се провежда. (Графикът на модулите е примерен и може да бъде променян впоследствие поради: празници, провеждане на състезания, олимпиади, избори, отработване на дни и други. За въпроси относно графика се обръщайте към съответния преподавател.)


Работно време на стая №1 от 29.05.2017 г. до 14.06.2017 г.:

 • от 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г. от 7:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 18:00;
 • от 05.06.2017 г. до 10.06.2017 г. от 7:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 18:00;
 • от 12.06.2017 г. до 14.06.2017 г. от 7:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 18:00;

Работно време на стая №1 след 15.06.2017 г.:

 • понеделник от 7:30 до 12:00 часа;
 • вторник от 13:30 до 18:00;
 • сряда от 7:30 до 12:00 часа;
 • четвъртък от 13:30 до 18:00;
 • петък от 7:30 до 12:00 часа;
 • събота от 8:00 до 14:00 часа.

Цена на един модул:

 • за група от 20-28 ученици: 180 лв.
 • за маломерна група от 10-15 ученици: 240 лв.
 • за група 12 клас – матура: 300 лв.

Можете да запишете ученик за курс, при условие че има обявена група при желания преподавател за съответния клас и има свободни места в тази група.

Записването за курсовете за 2016/2017 учебна година се извършва в стая №1 в СМГ, ул. „Искър” №61., където трябва да подадете Заявление за записване (по образец) и да заплатите таксата за Модул 1.

Заплатена такса не е основание за записване на ученик за курс. Попълнено Заявление за записване, което не е вписано в Стая №1 със съответния входящ номер, не е основание за записване за курс.

Съветваме Ви предварително да изтеглите от сайта ни Заявлението за записване и да го попълните. Ако сте пропуснали да го сторите, имате възможност да го направите на място в Стая №1.

Задължително е да познавате Общите условия за провеждане на подготвителните курсове.

Записаните ученици ще могат да ползват отстъпка от таксата, ако впоследствие запишете техен брат/сестра (т.3.7. от Общите условия). Отстъпката ще се начислява при последващото записване на брата/сестра.

Необходимо е да носите акт за раждане, за да удостоверите основанието за отстъпка.

Курсовете НЕ са за ученици, които учат в СМГ "Паисий Хилендарски".