Информация за курсове

Телефон за информация: 02/9839214

ПРЕДСТОИ ТРЕНИРОВЪЧЕН ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 7МИ КЛАС НА 22 ЯНУАРИ 2017 Г.

На 22 януари от 9:00 часа ще се проведе Тренировъчен тест по БЕЛ за 7ми клас.

Записването е в стая №1 в СМГ до запълване на свободните места в сградата на СМГ.
Цената е 10 лв.

Работно време на Стая №1 може да видите тук.

За да улесним достъпа Ви до училището и за да избегнем струпването на хора и автомобили по улица „Чумерна“, Ви каним да използвате входа на СМГ откъм улица „Искър“, през двора на гимназията.
На 22 януари входът откъм ул. „Чумерна“ ще бъде затворен.Отправяме молба към всички Вас да положим съвместни усилия за намаляване на автомобилния трафик в района на гимназията.

За да улесним достъпа Ви до училището и за да избегнем струпването на хора и автомобили по улица „Чумерна“, Ви каним да използвате входа на СМГ откъм улица „Искър“, през двора на гимназията. Входът откъм ул. „Чумерна“ е затворен в дните на курсове.

Училищното настоятелство при СМГ прави всичко възможно, за да създаде спокойна атмосфера за записване на децата Ви в подготвителните курсове. Разчитаме и на Вас в създаването на добър първи спомен за желаното училище.


Тук може да видите график за Модула, който се провежда. (Графикът на модулите е примерен и може да бъде променян впоследствие поради: празници, провеждане на състезания, олимпиади, избори, отработване на дни и други. За въпроси относно графика се обръщайте към съответния преподавател.)


Работно време на стая №1:

  • понеделник от 7:30 до 12:00 часа;
  • вторник от 13:30 до 18:00;
  • сряда от 7:30 до 12:00 часа;
  • четвъртък от 13:30 до 18:00;
  • петък от 7:30 до 12:00 часа;
  • събота от 8:00 до 14:00 часа.

Цена на един модул:

  • за група от 20-28 ученици: 180 лв.
  • за маломерна група от 10-15 ученици: 240 лв.
  • за група 12 клас – матура: 300 лв.

Можете да запишете ученик за курс, при условие че има обявена група при желания преподавател за съответния клас и има свободни места в тази група.

Записването за курсовете за 2016/2017 учебна година се извършва в стая №1 в СМГ, ул. „Искър” №61., където трябва да подадете Заявление за записване (по образец) и да заплатите таксата за Модул 1.

Заплатена такса не е основание за записване на ученик за курс. Попълнено Заявление за записване, което не е вписано в Стая №1 със съответния входящ номер, не е основание за записване за курс.

Съветваме Ви предварително да изтеглите от сайта ни Заявлението за записване и да го попълните. Ако сте пропуснали да го сторите, имате възможност да го направите на място в Стая №1.

Задължително е да познавате Общите условия за провеждане на подготвителните курсове.

Записаните ученици ще могат да ползват отстъпка от таксата, ако впоследствие запишете техен брат/сестра (т.3.7. от Общите условия). Отстъпката ще се начислява при последващото записване на брата/сестра.

Необходимо е да носите акт за раждане, за да удостоверите основанието за отстъпка.

Курсовете НЕ са за ученици, които учат в СМГ "Паисий Хилендарски".