Прием след завършен 4 клас

На свое заседание от 30.06.2017 г. Педагогическият съвет на Софийска математическа гимназия прие предложението на г-н Антони Стоянов, директор на СМГ, за евентуалното разкриване на шестта паралелка за V клас за предстоящата 2017-2018 учебна година.

Изпратено е мотивирано писмо до РУО София-град и се изчаква разрешение.

Приемът на учениците в новата паралелка ще продължи по реда на Вътрешните правила за прием на ученици в V клас в СМГ.
График за записване в новата паралелка ще бъде публикуван след евентуалното одобрение от РУО София-град.
Всяка актуална информация ще бъде своевременно публикувана тук.


Няма да се извършва трето класиране!

Приключи записването за петте паралелки за V клас в СМГ за новата 2017/2018 учебна година.

Ръководството и учителите в СМГ „Паисий Хилендарски“ приветстват всички новоприети ученици!


Уведомяване следващите двама по низходящ ред ученици – 141) Владимир Стоянов Барев и 142) ученик със Заявление за участие в приема с No774, че могат да се запишат като приети на Второ класиране.

Има две незаети места след изтичане на срока за записване на приетите на Първо класиране.


При подаване на Заявление за записване:

 • Носете оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
 • Медицински картон на ученика.

 1. Приетите на Първо класиране може да видите тук.

 2. Класирането на всички ученици за прием в пети клас в СМГ, сортирани по БАЛ, може да видите тук.


Целия график на всички дейности (подредени в хронологичен ред, за Ваше удобство) може да видите тук.


Утвърден е графикът, общ за всички дейности:

1) по приемане на документи и по организиране на класирането и записването на ученици на места, утвърдени с държавния план-прием в V клас на СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2017/2018 година
и 2) по организиране и провеждане на национално математическо състезание „Откриване на млади таланти” 2017 година.

Най-важните две части са записването за участие в състезанието и подаване на Заявление за участие в приема (целия график може да видите по-долу). Датите са (включително):

 • Подаване на Заявление (по образец) за участие в състезанието и на Декларация за информирано съгласие за публично обявяване на резултатите от състезанието:
  от 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г. от 7:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 18:00;
  от 05.06.2017 г. до 10.06.2017 г. от 7:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 18:00;
  от 12.06.2017 г. до 14.06.2017 г. от 7:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 18:00;
  в Стая №1 в СМГ (вход откъм ул. „Чумерна”)

 • Подаване на Заявление (по образец) за участие в приема в V клас и на Декларация за информирано съгласие за публично обявяване на резултатите от състезания и олимпиади:
  от 19.06.2017 г. до 23.06.2017 г., включително
  от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа
  в Стая №2 в СМГ (вход откъм бул. „Васил Левски”)

Припомняме Ви, че право да кандидатсват в СМГ имат само ученици, които са участвали в "Откриване на млади таланти" 2017г., – национално математическо състезание на СМГ "Паисий Хилендарски", проверено и оценено от Национална комисия за състезанието, утвърдена от МОН, и са се явили на състезанието в СМГ "Паисий Хилендарски" и резултатът им от състезанието е получен при проверка от Националната комисия, утвърдена от МОН. (съгласно вътрешните правила за прием).

Вътрешните правила за прием на ученици в 5-ти клас за учебната 2017-2018 година може да изтеглите от тук.

Регламент на състезанието "Откриване на млади таланти - 2017 г." може да изтеглите от тук.

**Класирането на кандидатите се прави единствено по време на кампанията по прием в края на месец юни. СМГ не носи отговорност и не гарантира за коректността на подобни класирания, които са публикувани в други сайтове, различни от официалния ни сайт.


С цел откриване и развитие на математическия талант възможно най-рано, СМГ приема ученици след завършен IV клас. Това се осъществява въз основа на резултатите им от определени математически състезания и олимпиада и от организираното от СМГ и МОН национално математическо състезание „Откриване на млади таланти”.