Прием след завършен 7 клас


Уважаеми родители и ученици,
Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране след завършен 7 клас в Софийска математическа гимназия ще се състои:
- от 28 юни до 30 юни 2016 г. вкл. от 8 до 18 ч. в стая 107.

Графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2016-2017 година можете да видите тук.


Инструктаж за учениците за деня на приемните изпити можете да видите в чл.11 тук (извадка от приложение към Наредба №11).


Училища-гнезда за  приемане  на  заявления  на  учениците за  първо  и  трето класиране можете да видите тук.


НАРЕДБА №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища можете да видите тук.


След 7-ми клас СМГ приема 6 паралелки с вътрeшно разделение според първи и втори изучаван чужд език. Учениците, приети след 4-ти клас, участват в класирането наравно с всички други.

За 8-ми клас се приемат 6 паралелки:

  • 4 паралелки с профил Природоматематически с интензивно изучаване на английски език
  • 2 паралелка с профил Природоматематически с интензивно изучаване на немски език

Балообразуване:
Балът се образува от утроената оценка от НВО по Математика, оценката от НВО по БЕЛ, както и от оценките по математика и по БЕЛ от удостоверението за завършен 7-ми клас.