Прием след завършен 7 клас

Уважаеми родители и ученици,

във връзка с по-добрата организация по записване на ученици в VIII клас в СМГ Ви информираме за необходимите документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Оригинал на удостоверение за завършено основно образование;
 3. Удостоверение за преместване;
 4. Декларация за съгласие за ползване на лични данни;
 5. Оригинал на служебна бележка с резултатите от НВО;
 6. Информационна карта;
 7. Заявление /по образец/ за участие в:
  ИУЧ (избираеми учебни часове) по предметите Информатика;
  ФУЧ (факултативни учебни часове) по предметите Математика и Първи чужд език – Английски език или Немски език /изборът се прави според разширено изучавания чужд език/;
  Спортни дейности – Футбол за учебната 2018/2019 г.;
 8. Лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар на ученика;
 9. Декларация за съгласие за участие в националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Школите, които се организират в СМГ са по следните предмети:
 • Математика
 • Информатика
 • Математическа лингвистика
 • Астрономия
 • Химия и опазване на околната среда
 • Физика
 • Английски език
 • Биология и здравно образование
  (Изборът им е по желание, като е препоръчително да се запишат максимум по 2 школи на ученик).

  Комисията по прием на документи в СМГ е с работно време от 8.00 до 18.00 ч. в стая 202. 


​Уважаеми родители и ученици,

Утвърден е графикът по приемане на документи и по организиране на класирането и записването на ученици на места, утвърдени с държавния план-прием в VIII клас на СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2018/2019 година.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ - натисни тук.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за организацията на дейностите в училищното образование (Раздел III Държавен прием на ученици в VIII клас) можете да видите тук.


След VII клас СМГ приема шест паралелки за учебната 2018-2019 година:

 • 4 паралелки профил "Математически" с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети математика и информатика;
 • 2 паралелки профил "Математически" с разширено изучаване на немски език и профилиращи предмети математика и информатика.

*Заб.: Учениците, приети в СМГ след IV клас, също кандидатсват след VII клас на общо основание (заедно с всички други).