Стипендии за втори учебен срок на 2018/2019

Уважаеми ученици,

На информационното табло пред Учителската стая е разлепен списък с Предварително класиране за стипендия за втория учебен срок на 2018/2019. При допусната техническа грешка в така изготвения списък учениците имат право да подадат молба в писмен вид. Молбите ще се приемат при заместник-директорите на СМГ до 10 май 2019 г., включително.

Класираните ученици, които са получавали стипендия по банов път за първия срок на учебната 2018/2019 г., ще получават стипендията си на същата банкова сметка.
Класираните ученици, които не са получавали стипендия по банов път за първия срок на учебната 2018/2019 г., трябва да предоставят номер на лична банкова сметка на класния си ръководител до 10 май 2019 г., включително.

 


Уважаеми ученици,

Срокът за предаване на заявленията Ви за получаване на стипендия за втория срок на учебната 2018/2019 година на класните Ви ръководители е 29 март 2019 г.
Заявление изтеглете ТУК.

Декларираната информация за успех, отсъствия и санкции на ученика се отнася за първия срок на учебната 2018/2019 година.

Класните ръководители могат да изтеглят бланките си ТУК.

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СМГ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" може да прочетете ТУК.