Стипендии за първи учебен срок на 2018/2019

Уважаеми ученици,

Списък и предварително класиране на учениците от СМГ, имащи право да кандидатстват за стипендия за първия учебен срок на 2018/2019 година, можете да видите на таблото пред Учителската стая.

Учениците имат право да подадат молба при допусната техническа грешка в така изготвения списък.

Молбите трябва да са в писмен вид и ще се приемат в помощник-дирекцията до 12.12.2018 г.

До 12.12.2018 г. всички класирани ученици, които до момента не са получавали стипендии и имат лична карта, предават на класните ръководители двустранно копие на личната карта с текст „Вярно с оригинала“.

Социалните стипендианти ще бъдат уведомени от класните си ръководители.


Срокът за предаване на заявленията Ви за получаване на стипендия за първия срок на учебната 2018/2019 година на класните Ви ръководители е 26 октомври 2018 г. /петък/.
Заявление за 8 клас изтеглете ТУК.

Заявление за 9, 10, 11 и 12 клас изтеглете ТУК.

Декларираната информация за успех, отсъствия и санкции на ученика се отнася за учебната 2017/2018 година.
Класните ръководители могат да изтеглят бланките си ТУК.

Правилата за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в СМГ "Паисий Хилендарски" може да прочетете ТУК.