Предварителното класиране за стипендии по успех – първи срок 2016/2017 година

Уважаеми родители и ученици,

Предварителното класиране за стипендии по успех на учениците на СМГ за Първи срок на учебната 2016/2017 година може да видите ТУК

1) До 02.12.2016 г. в Пом.-дирекцията се подават в писмен вид възражения при допуснати технически грешки.

2) До 07.12.2016 г. всички класирани ученици предават на класния си ръководител двустранно копие на личната карта с текст "Вярно с оригинала".

Правилата за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в СМГ "Паисий Хилендарски" може да прочетете ТУК.