Крайно класиране за стипендия за втори учебен срок на 2017/2018

Родители и ученици,

Списък нa класираните ученици от 8 – 12 клас на СМГ, подали заявление за получаване на стипендия за втория учебен срок на 2017/2018 година, можете да видите както следва:

Учениците от 8 клас и учениците от 9 - 12 клас, които досега не са получавали стипендии трябва да предадат копие на личната си карта на класния си ръководител до 02.05.2018 г., сряда.

Учениците, които получават социална стипендия, ще бъдат уведомени от класните си ръководители.