Стипендии – втори срок 2016/2017 учебна година

Списък и предварително класиране на учениците от СМГ, подали молба за стипендия за първия учебен срок на 2016/2017 година, можете да видите ТУК.

Учениците имат право да подадат молба при допусната техническа грешка в така изготвения списък. Молбите трябва да са в писмен вид и ще се приемат в помощник-дирекцията до 12.05.2017 г.

На 16.05.2017 г. всички класирани предават на класните ръководители двустранно копие на личната карта с текст „Вярно с оригинала“.

 

 

Правилата за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование в СМГ "Паисий Хилендарски" може да прочетете ТУК