Учебни планове 2017/2018

Прогимназиален етап
Културнообразователни области Образователна степен - основна
V VI VII Общо
ЗП
1 БЕЛ 170 170 170 510
2 Чужди езици
Първи чужд език АЕ/РЕ 119 119 102 340
3 Математика, Информатика и ИТ
Математика 136 136 136 408
Информатика и ИТ 34 34 34 102
4 Обществени науки
История и цивилизация 68 68 51 187
География и икономика 51 51 51 153
5 Природни науки
Биология и ЗО 68 68
Физика и астрономия 51 51
Химия и ООС 51 51
6 Изкуства
Музика 51 68 51 170
Изобразително изкуство 68 51 51 170
7 Бит и технологии
Домашна техника и икономика 51 51 34 136
8 ФВС 85 85 68 238
ЗИП
1 Математика 68 68 68 204
2 ИТ 34 34 34 102
СИП
1 Математика 102 102 102 306