заявление до класния ръководител - до 3 дни по семейни причини
Повече прочети тук
заявление до директора - до 7 дни по семейни причини
ИЗТЕГЛИ ТУК
декларации за съгласие/несъгласие за публикуване на резултати от олимпиада
ИЗТЕГЛИ ТУК
декларация за завеждане и прибиране на ученик до/от олимпиада
ИЗТЕГЛИ ТУК