Сърцето на ученическия живот

Млади, амбициозни, с желание да участват в живота на училището са членовете на Ученическия съвет. Осигуряваме честни избори при набиране на ръководството или при вземане на решение по даден проект. Основните ни принципи на действие са: демократичност, толерантност, новаторство, информираност, инициативност и отговорност.

Цели на Ученическия съвет

• Подобряване на отношението и комуникацията между администрация и ученици
• Подобряване на училищната среда и общество
• Развива отговорност и лидерски умения в учениците
• Подобрява авторитета на училището
• Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот
• Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност

Ръководство

Ана Врачанска

Председател
12б клас

Арина Курдова

Зам. председател
10е клас

Дони Стайков

Вътрешен секретар
8г клас

Ясмина Димитрова

Външен секретар
11г клас

Емил Николов

Касиер
9б клас