Текуща година

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на текущата година можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на текущата година можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на текущата година можете да видите като натиснете тук.

Изминали години

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2018 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2018 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2018 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2018 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2017 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2017 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2017 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2017 г. можете да видите като натиснете тук.

План за бюджет за 2017 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2016 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2016 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2016 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2016 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет за 2016 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 4-то тримесечие на 2015 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 3-то тримесечие на 2015 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 2-ро тримесечие на 2015 г. можете да видите като натиснете тук.

Бюджет и отчет за касово изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие на 2015 г. можете да видите като натиснете тук.