С цел откриване и развитие на математическия талант възможно най-рано, СМГ приема ученици след завършен IV клас. Това се осъществява въз основа на резултатите им от определени математически състезания и олимпиада, организирани и провеждани от МОН и СМГ.

Прием в V клас за 2020-2021 учебна година

Допълнения и изменения с решение на Педагогическия съвет от 14 май 2020 година:

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ реши следните състезания и олимпиада, които ще се проведат в рамките на учебната 2019-2020 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2020-2021 учебна година:

  1. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (28.06.2020 г.);
  2. Областен кръг на олимпиадата по математика (проведен).

Отменени с решение на Педагогическия съвет от 14 май 2020 година:

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ реши следните състезания и олимпиада, които ще се проведат в рамките на учебната 2019-2020 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2020-2021 учебна година:

  1. Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“ (09.05.2020 г.);
  2. Областен кръг на олимпиадата по математика (01.02. 2020 г., 9:00 ч.);
  3. Пролетни математически състезания, за IV клас (28.03.2020 г.);
  4. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ (19.03.2020 г., 12.00 ч.).

*Забележка: Датите за провеждане се определят от министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН, тук.

Вътрешни правила за прием на ученици в V клас на 2020-2021 учебна година. Методика за извършване на класирането

Допълнения и изменения с решение на Педагогическия съвет от 14 май 2020 година:

Във връзка с промените в Наредба №11 и Наредба №10, които бяха обнародвани в Държавен вестник на 13.05.2020 година, Ви информираме, че Педагогическият съвет на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ прие актуализирани Вътрешни правила за прием на ученици в V клас за 2020/2021 учебна година.

Може да се запознаете с актуализираните правила като натиснете тук.


Отменени с решение на Педагогическия съвет от 14 май 2020 година:

Готови са Вътрешните правила за осъществяване на държавен план-прием на ученици в V клас на 2020-2021 учебна година.

Можете да се запознаете с тях като натиснете тук.

 

Заповед на началника на РУО – София-град за утвърждаване на план-приема: 6 паралелки по 26 ученици, общо 156 ученици.

Заповед №РД01-195/30.04.2020 година – натиснете тук.

НОВИНИ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 4. КЛАС

Състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през 2019/2020 – подаване на заявления за участие

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че документи за участие в състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас […]

Актуализирани вътрешни правила за държавен план-прием на ученици в СМГ за V клас на 2020-2021 учебна година от 14 май 2020 година

Скъпи ученици, уважаеми родители, Във връзка с промените в Наредба №11 и Наредба №10, които бяха обнародвани в Държавен вестник […]

Вътрешни правила за прием на ученици в V клас на 2020-2021 учебна година

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ, Готови са Вътрешните правила за осъществяване на държавен план-прием на ученици в […]

Изминали години

Архив със съобщения и информация относно дейностите, извършвани при приема на ученици в 5. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“, може да видите като натиснете тук.