С цел откриване и развитие на математическия талант възможно най-рано, СМГ приема ученици след завършен IV клас. Това се осъществява въз основа на резултатите им от определени математически състезания и олимпиада, организирани и провеждани от МОН и СМГ.

Прием в V клас за 2021-2022 учебна година

 1. Подаване на документи за участие в приема:
 2. Публикуване в сайта на СМГ на проектотаблица с точките на учениците от състезанията и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ:
  • до 06.07.2021 г.
 3. Подаване на заявление за корекция в таблицата (ако има основание за такава):
  • до 12:00 часа на 07.07.2021 г;
  • по електронна поща до priem@smg.bg;
  • в стая "Секретариат" в СМГ.
 4. Класиране на ученици за записване в V клас в СМГ и Записване на приетите ученици (съгласно график, утвърден със Заповед на Министерство на образованието и науката №РД09-778/25.03.2021 г), както следва:
  • оповестяване на Първо класиране: на 07.07.2021 г. след 17:30 часа;
  • записване приетите на Първо класиране с оригинала на  удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави), а за ученици от друга област – и оригинал на служебните бележки с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН: на 08.07.2021 г. и на 09.07.2021 г., от 08:00 до 17:30 часа в стая "Всекидневна" в СМГ с вход откъм ул. "Чумерна";
  • оповестяване на сайта на училището броя на незаетите места: на 09.07.2021 г. след 17:30 часа;
  • уведомяване следващите по низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места (Второ класиране): до 12.07.2021 г.;
  • записване следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави), а за ученици от друга област – и оригинал на служебните бележки с резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН: на 13.07.2021 г., от 08:00 до 17:30 часа  в стая "Всекидневна" в СМГ с вход откъм ул. "Чумерна".
 5. За близнаци в паралелката, в която единият е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането, подаване на следните документи:
  • заявление за кандидатстване с посочено желание;
  • само за ученици от друга област –резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията по математика от календара на МОН;
  • удостоверение за завършен начален етап на основно образование, съответно служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави;
  • актове за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
  • до 13.07.2021 г. в стая "Секретариат" на СМГ всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.
 6. За ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73. и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подаване на следните документи:
  • заявление за кандидатстване с посочено желание;
  • удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
  • документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите;
  • до 13.07.2021 г. в стая "Секретариат" на СМГ всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Готови са Вътрешните правила за осъществяване на държавен план-прием на ученици в V клас на 2021-2022 учебна година.

Можете да се запознаете с тях като натиснете тук [натиснете].

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ реши следните състезания и олимпиада, които ще се проведат в рамките на учебната 2020-2021 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2021-2022 учебна година:

 1. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ (15.05.2021 г.);
 2. Областен кръг на олимпиадата по математика (13.02. 2021 г., 9:00 ч.);
 3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас (27.03.2021 г, 08.05.2021 г., променена дата със заповед на МОН);
 4. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ (18.03.2021 г., 12.00 ч.).

*Забележки:

 • Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата се определят и публикуват допълнително.
 • Датите за провеждане се определят от министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН, тук или тук.

НОВИНИ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 4. КЛАС

Резултати от „Математика за всеки“ – 2021 година

Скъпи ученици, уважаеми родители, Представяме на Вашето внимание резултатите от провелото се на 15.05.2021 година състезание „Математика за всеки“ за […]

„Математика за всеки“ 2021 – разпределение по сгради и зали, организация за провеждане

Скъпи ученици, уважаеми родители, Участниците в състезанието „Математика за всеки“ – 2021 година, трябва да се явят в съответното училище, […]

Последен ден от записването за състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през 2020/2021

Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители, Вторник, 11.05.2021 година, е последен ден за подаване на заявление за участие в състезанието „Математика  за […]

Изминали години

Архив със съобщения и информация относно дейностите, извършвани при приема на ученици в 5. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“, може да видите като натиснете тук.