На тази страница може да намерите архив със съобщения и информация относно дейностите, извършвани при приема на ученици в 5. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Прием в 5. клас за 2019-2020 учебна година

Заявления за участие в състезанието "Откриване на млади таланти" – 2019г., се приемат в стая №2 в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ №61 (вход откъм бул. "Васил Левски").

Заявление се подава само от законен представител на ученика.

Работно време на стая №2:

 • от 10:00 до 13:00 и от 14:00 до 17:00 часа
 • от 23.04.2019 г. до 25.04.2019 г.
  на 30.04.2019 г.
  от 02.05.2019 г. до 03.05.2019 г.
  от 07.05.2019 г. до 10.05.2019 г.
  от 13.05.2019 г. до 15.05.2019 г.

Съветваме Ви предварително да изтеглите документа за записване и да го попълните. Ако не го направите предварително, имате възможност да го сторите на място в стая №2 в СМГ.

Уважаеми родители и ученици,

Разпределение на участниците в математическото състезание „Откриване на млади таланти“ 2019 г., което ще се проведе на 18.05.2019 г. /събота/ в СМГ „Паисий Хилендарски“ и в 112. ОУ „Стоян Заимов“ може да видите по-долу.

Участниците в състезанието трябва да се явят в съответното училище, в което са разпределени преди 8:30 ч. Допускането ще става след проверка на документ за самоличност – ученическа лична карта, ученическа книжка (бележник), международен паспорт.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТУК

по точки

Състезателната работа на ученик може да бъде разгледана само от участника и/или родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика. За целта трябва да бъде представена ученическа лична книжка (бележник) на ученика и родителят да се легитимира. Графикът за показване е следният:

 • на 30.05.19 г. от 12:00 часà до 18:00 часà;
 • на 31.05.19 г. от 8:00 часà до 12:00 часà.

Награждаването на първите 12 участника в ОМТ е на 03.06.19 г. от 12:30 часà.

Служебна бележка с резултата на ученик, ако същият ще кандидатства в друга област, може да получите в стая №2 в СМГ съгласно работно време в страницата "Прием след 4. клас".


Още информация относно дейности по приемане на документи и по организиране на класирането може да видите в страницата "Прием след 4. клас".

Представяме Ви документите, които са необходими за участие в приема след IV (4.) клас за учебна 2019-2020 година, като Ви съветваме да ги изтеглите и попълните предварително (документите може да изтеглите от страницата "Прием след 4. клас" или да получите на място в Стая 2 в СМГ):

> Заявление-1 (по образец);

> Заявление-2 и Декларация (по образец);

> копие на удостоверението за завършен начален етап
или за учениците от училища на чужди държави – съответната служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

> само за ученици от друга област – копия от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията, участващи в приема.


Работното време на Стая 2 и друга информация относно дейности по приемане на документи и по организиране на класирането може да видите страницата "Прием след 4. клас".

Може да проверите точките на състезателите от математическите състезания и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ в страницата "Прием след 4. клас".

Ако има основание за корекция в таблицата, може да подадете заявление (свободен текст) както следва:

 • от 10.06.2019 г. до 11.06.2019 г., включително, от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа;
 • на 12.06.2019 г. от 09:00 до 13:00 часа;
 • в Стая "Секретариат" в СМГ.

Още информация относно дейности по приемане на документи и по организиране на класирането може да видите в страницата "Прием след 4. клас".

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Информация за окончателното разпределение на учениците по език можете да видите в публикуваната таблица в страницата "Прием след 4. клас".


Има едно освободено място.

Уведомяваме следващия по низходящ ред ученик (в класирането), че записването е в стая "Секретариат" от 9:00 до 16:00 часа.

Необходими документи:

 • оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно за учениците от училища на чужди държави – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус с дати, издадена от личния лекар;
 • само за ученици от друга област – оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата.

Скъпи ученици, уважаеми родители,

След второ класиране в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" са записани 156 бъдещи петокласници и с това дейностите по осъществяването на план-приема приключват.

Ръководството на СМГ поздравява всички новоприети ученици и им пожелава много незабравими мигове, редица успехи и победи и безброй усмивки в нашето училище!

Информация за окончателното класиране и разпределение на учениците по език можете да видите в публикуваната таблица.

Окончателно разпределение по езици


Има седем незаети места.

Уведомяваме следващите по низходящ ред ученици (в класирането), че трябва за се запишат до 26.06.2019 г., от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа, в Стая №2 в СМГ (вход откъм бул. "Васил Левски").

Необходими документи:

 • оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно за учениците от училища на чужди държави – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус с дати, издадена от личния лекар;
 • само за ученици от друга област – оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата.

Протокол за класиране

*В най-дясната колона може да видите езика, който съответният ученик ще изучава.

Записване на приетите на Първо класиране – необходими документи:

 • оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование (съответно за учениците от училища на чужди държави – служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус с дати, издадена от личния лекар;
 • само за ученици от друга област – оригинал на служебните бележки с резултати от състезанията и/или олимпиадата.

Срок за записване приетите на Първо класиране: на 18.06.2019 г., на 20.06.2019 г. и на 21.06.2019 г., в стая №2 от 09:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа.


Още информация относно дейности по приемане на документи и по организиране на класирането може да видите страницата "Прием след 4. клас".

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ има свободно място за преместване на ученик/-чка в V клас с изучаване на английски език.

Заявление по образец можете да подадете всеки работен ден от 9 до 13 декември 2019 година в стая Секретариат от 09.00 до 17.00 часа.

Повече подробности за процедурата можете да видите в приложената заповед и приложението към нея.

Ще Ви очакваме!

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че е готово класирането за заемане на свободното място в V клас на 2019-2020 учебна година. Приет е ученик с входящ номер на заявлението №2992, който има бал 805,511 точки. Ще очакваме приетия ученик и неговите родители за записване на 18 и 19 декември от 09.00 до 17.00 часа в стая Секретариат.

Пожелаваме успешна учебна година на всички останали ученици

Прием в 5. клас за 2018-2019 учебна година

Уважаеми родители,

Документите за участие в приема се подават само от законен представител на ученика съгласно утвърдения график.

При записване за участие в държавен план-прием след завършен IV клас необходимите документи са:

 • Заявление за участие в приема /по образец/
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап на основното образование
 • Копие на служебните бележки за резултатите от олимпиадата и състезанията в областта на математиката
 • Заявление за изучаване на чужд език /по образец/
 • Документи доказващи правото на ученик по чл. 77 – близнаци или починали родители

  .

Напомняме Ви, че 06 юни 2018 г. е последният възможен ден за записване за математическото състезание "Откриване на млади таланти" 2018г. за ученици от IV клас.

Участието на ученик в математическо състезание "Откриване на млади таланти"2018 НЕ означава, че ученикът кандидатства в СМГ "Паисий Хилендарски".

Информация относно процедурата по кандидатстване може да видите тук.

Проеоктотаблица с точките на състезателите от математическите състезания и/или олимпиадата, използвани при класирането и приемането на ученици, може да видите тук.

Ако има основание за това, може да подадете заявление за корекция в таблицата съгласно утвърдения график.

Класиране на учениците за прием след IV клас може да видите както следва:

Необходими документи за записване на ученици от V клас:

 1. Заявление по образец;
 2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на образование;
 3. Удостоверение за преместване;
 4. Информационна карта;
 5. Заявление /по образец/ за участие в ИУЧ (избираеми учебни часове) по предметите Математика и Компютърно моделиране; ФУЧ (факултативни учебни часове) по предметите Математика и Компютърно моделиране и Спортни дейности – мини волейбол за учебната 2018/2019 г.;
 6. Лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус, издадена от личния лекар на ученика;
 7. Декларация за съгласие за участие в националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Школите, които се организират в СМГ са по следните предмети:
 • Математика
 • Информатика
 • Математическа лингвистика
 • Астрономия
  (Изборът им е по желание, като е препоръчително да се запишат максимум по 2 школи на ученик).

  Напомняме, че приемането на документи за новоприетите ученици ще бъде по следния график:

  • вторник - четвъртък - от 9:00 до 13:00 ч. и от 13:30 до 17:30 ч. в Стая 2 на СМГ.

Има осем незаети места след изтичане срока за записване на приетите от Първо класиране.

Уведомяваме следващите осем ученици, участвали в класиране за прием след IV клас, че могат да се запишат (съгласно утвърдения график) само на 02 юли 2018г. от 9:00 до 13:00 часà и от 13:30 до 17:30 часà в Стая 2 на СМГ.

Това са учениците на място от №157 (Светослав Вл Ив) до №164 (Димитър Ат Ст), включително.

Необходими документи за записване на ученици:

 1. Заявление по образец;
 2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на образование;
 3. Удостоверение за преместване;
 4. Информационна карта;
 5. Заявление /по образец/ за участие в ИУЧ (избираеми учебни часове) по предметите Математика и Компютърно моделиране; ФУЧ (факултативни учебни часове) по предметите Математика и Компютърно моделиране и Спортни дейности – мини волейбол за учебната 2018/2019 г.;
 6. Лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус, издадена от личния лекар на ученика;
 7. Декларация за съгласие за участие в националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Школите, които се организират в СМГ са по следните предмети:
 • Математика
 • Информатика
 • Математическа лингвистика
 • Астрономия
 • (Изборът им е по желание, като е препоръчително да се запишат максимум по 2 школи на ученик).

Има шест свободни места за приема след IV клас.

Отново всички неприети на предно класиране трябва да подават документи, за да участват в Трето класиране, без изключение!

Документите за участие в приема се подават (само от законен представител на ученика) на 04 и 05 юли 2018г. от 9:00 до 13:00 часà и от 13:30 до 17:30 часà в Стая 2 на СМГ, съгласно утвърдения график.

При записване за участие в Трето класиране на държавен план-прием след завършен IV клас необходимите документи са:

Необходими документи за записване на приетите ученици (с пореден номер от 151 до 156, включително):

 1. Заявление по образец;
 2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на образование;
 3. Удостоверение за преместване;
 4. Информационна карта;
 5. Заявление /по образец/ за участие в ИУЧ (избираеми учебни часове) по предметите Математика и Компютърно моделиране; ФУЧ (факултативни учебни часове) по предметите Математика и Компютърно моделиране и Спортни дейности – мини волейбол за учебната 2018/2019 г.;
 6. Лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус, издадена от личния лекар на ученика;
 7. Декларация за съгласие за участие в националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Школите, които се организират в СМГ са по следните предмети:
 • Математика
 • Информатика
 • Математическа лингвистика
 • Астрономия
  (Изборът им е по желание, като е препоръчително да се запишат максимум по 2 школи на ученик).

  Напомняме, че приемането на документи за новоприетите ученици ще бъде по следния график:

  • на 09 и 10 юли от 9:00 до 13:00 ч. и от 13:30 до 17:30 ч. в Стая 2 на СМГ.