Четвърто класиране за прием в 8. клас за 2020/2021 учебна година

записване след второ класиране: 21–22 юли 2020 година

СМГ „Паисий Хилендарски“ е гимназията с най-висок минимален бал за прием на ученици след 7. клас (след всички класирания за 2020/2021)

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, За поредна година Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ е училището […]

НОВИНИ ОТНОСНО ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

Прием в 8. клас на СМГ "Паисий Хилендарски" за 2020-2021 учебна година

Четвърто класиране за прием в 8. клас за 2020/2021 учебна година

Представяме на Вашето внимание Четвъртото класиране на учениците, които са подали заявление за прием в VIII клас на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“:

Входящ № на ученика Състезателен бал
1 5727/06.08.2020 г. 479.750
2 5724/06.08.2020 г. 479.500

Първият ученик, по силата на състезателния му бал, има правото да се запише в СМГ на 07.08.2020 година от 09:00 до 17:00 часа в стая "Секретариат" в СМГ.

За Ваше улеснение можете предварително да попълните комплекта документи:

 • (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на служебна бележка с точките от националното външно оценяване;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар – може да се представи в срок до началото на месец септември 2020 година.

Очакваме Ви!

Едно свободно място за 4-то класиране за прием в 8. клас за 2020/2021 учебна година

Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ е налично 1 (едно) свободно място за прием на ученик в VIII клас в паралелка с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език.

Гpaфик за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места след III класиране:

 • от 04.08.2020 до 06.08.2020 г. – подаване на заявления за участие в Четвърто класиране, в стая "Секретариат" на СМГ „Паисий Хилендарски“ от 09.00 до 17.00 часа;
 • на 06.08.2020 г. след 17.00 часа – публикуване на IV класиране в сайта на училището;
 • на 07.08.2020 година – записване на приетия на IV класиране ученик, от 09.00 до 17.00 часа в стая "Секретариат" на СМГ.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

 1. заявление по образец до директора на СМГ за участие в IV етап на класиране [за изтегляне на заявлението натиснете тук];
 2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  или
  на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Очакваме Ви!

Свободни места след 2-ро класиране за прием в 8. клас за 2020/2021 учебна година

Уведомяваме Ви, че след 2-ро класиране има три свободни места в паралелка с разширено изучаване на английски език.

Гpaфик за осъществяване на държавния план-прием след завършен 7. клас за 2020/2021 учебна година

Представяме на Вашето внимание гpaфик на дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен 7. клас.

Дейностите се реализират изцяло онлайн чрез портала priem.mon.bg

Записването на учениците, които са приети в СМГ „Паисий Хилендарски“, става чрез подаване на документи до комисията за прием в стая №2 (с вход откъм бул. Васил Левски) от 08:00 до 17:30 часа в следните периоди:

 • записване след първо класиране: 14–16 юли 2020 година;
 • записване след второ класиране: 21–22 юли 2020 година;

 • записване след трето класиране: 30 юли 2020 година.

При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях с нотариално пълномощно лица предоставят следните документи:

 • за приетите в паралелка с АНГЛИЙСКИ език – попълнен (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • за приетите в паралелка с НЕМСКИ език – попълнен (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на служебна бележка с точките от националното външно оценяване;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар – може да се представи в срок до началото на месец септември 2020 година.

Заявление за учениците, които НЕ са приети по първо желание или НЕ желаят да бъдат записани след първо класиране в СМГ [за изтегляне натиснете тук].

След VII клас СМГ приема за учебната 2020/2021 година шест паралелки в профил "Математически" с първи профилиращ предмет "математика" и втори профилиращ предмет "информатика":

 • Четири от паралелките са с разширено изучаване на английски език.
 • Две от паралелките са с интензивно изучаване на немски език.

*Заб.: Учениците, приети в СМГ след IV клас, също кандидатсват след VII клас на общо основание (заедно с всички други).

Балът се формира от следните събираеми:

 • точките на ученика от НВО по БЕЛ, умножени по едно;
 • точките на ученика от НВО по математика, умножени по три;
 • оценката на ученика по БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки;
 • оценката на ученика по математика от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Изминали години

Архив със съобщения и информация относно дейностите, извършвани при приема на ученици в 8. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“, може да видите като натиснете тук.