НОВИНИ ОТНОСНО ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

Дейности по осъществяване на държавния план-прием след завършен 7 клас за 2019-2020

Скъпи ученици, уважаеми родители, Представяме на Вашето внимание дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен 7 клас. Тази година […]

Дейностите приключиха по осъществяването на държавния план-прием след 7 клас в СМГ за 2019-2020

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, Уведомяваме Ви, че дейностите по осъществяване на държавния план-прием след […]

Четвърто класиране за прием в 8 клас на 2019-2020

Скъпи ученици, уважаеми родители, Представяме на Вашето внимание Четвъртото класиране (натиснете тук) на учениците, които са подали заявление за прием […]

Прием в 8. клас за 2020-2021 учебна година

Брой и видове паралелки за прием в 8. клас на СМГ за 2019/2020 учебна година.

След VII клас СМГ приема за учебната 2020/2021 година шест паралелки в профил "Математически" с първи профилиращ предмет "математика" и втори профилиращ предмет "информатика":

  • Четири от паралелките са с разширено изучаване на английски език.
  • Две от паралелките са с интензивно изучаване на немски език.

*Заб.: Учениците, приети в СМГ след IV клас, също кандидатсват след VII клас на общо основание (заедно с всички други).

БАЛ за кандидатстване в 8. клас на СМГ за 2020/2021 учебна година.

Балът се формира от следните събираеми:

  • точките на ученика от НВО по БЕЛ, умножени по едно;
  • точките на ученика от НВО по математика, умножени по три;
  • оценката на ученика по БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки;
  • оценката на ученика по математика от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Изминали години

Архив със съобщения и информация относно дейностите, извършвани при приема на ученици в 8. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“, може да видите като натиснете тук.