НОВИНИ ОТНОСНО ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

Прием в 8. клас на СМГ "Паисий Хилендарски" за 2020-2021 учебна година

Четвърто класиране за прием в VIII. клас за 2020/2021 учебна година

Представяме на Вашето внимание Четвъртото класиране на учениците, които са подали заявление за прием в VIII клас на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“:

Входящ № на ученика Състезателен бал
1 6034/08.09.2020 г. 479.500

Първият ученик, по силата на състезателния му бал, има правото да се запише в СМГ на 09.09.2020 година от 09:00 до 17:00 часа в стая "Секретариат" в СМГ.

За Ваше улеснение можете предварително да попълните комплекта документи:

 • (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на служебна бележка с точките от националното външно оценяване;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар – може да се представи в срок до началото на месец септември 2020 година.
Свободно място за четвърто класиране за прием в 8. клас за 2020/2021 учебна година

Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ е налично 1 (едно) свободно място за прием на ученик в VIII клас в паралелка с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език.

Гpaфик за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места:

 • 08.09.2020 г. – подаване на заявления за участие в Четвърто класиране, в стая "Секретариат" на СМГ „Паисий Хилендарски“ от 09.00 до 17.00 часа;
 • на 08.09.2020 г. след 17.00 часа – публикуване на IV класиране в сайта на училището;
 • на 09.09.2020 година – записване на приетия на IV класиране ученик, от 09.00 до 17.00 часа в стая "Секретариат" на СМГ.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

 1. заявление по образец до директора на СМГ за участие в IV етап на класиране [за изтегляне на заявлението натиснете тук];
 2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  или
  на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ е налично 1 (едно) свободно място за прием на ученик в VIII клас в паралелка с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език.

Гpaфик за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места:

 • от 02.09.2020 до 04.09.2020 г. – подаване на заявления за участие в Четвърто класиране, в стая "Секретариат" на СМГ „Паисий Хилендарски“ от 09.00 до 17.00 часа;
 • на 04.09.2020 г. след 17.00 часа – публикуване на IV класиране в сайта на училището;
 • на 08.09.2020 година – записване на приетия на IV класиране ученик, от 09.00 до 17.00 часа в стая "Секретариат" на СМГ.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

 1. заявление по образец до директора на СМГ за участие в IV етап на класиране [за изтегляне на заявлението натиснете тук];
 2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  или
  на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Очакваме Ви!

Разпределение по паралелки на учениците от 8. клас за 2020/2021 учебна година

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Публикуваме на Вашето внимание списъци с разпределението на учениците от VIII клас по паралелки за 2020/2021 учебна година [за изтегляне натиснете тук].

Каним родителите на тези ученици на първа родителска среща на 08.09.2020 година (вторник) от 18:00 часа в сградата на СМГ "Паисий Хилендарски" на ул. "Искър" №61.

Публикуваме разпределение на класните стаи на паралелките в осми клас:

  Клас Класен ръководител Класна стая
VІIIа Магдалена Миркова 309
VІIIб Надя Борисова 310
VIIІв Велина Иванова 312
VIIIг Елвира Червенлиева 409
VIIIд Надя Кръстева 410
VIIIе Емилия Вълкова 412
Четвърто класиране за прием в 8. клас за 2020/2021 учебна година

Представяме на Вашето внимание Четвъртото класиране на учениците, които са подали заявление за прием в VIII клас на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“:

Входящ № на ученика Състезателен бал
1 5727/06.08.2020 г. 479.750
2 5724/06.08.2020 г. 479.500

Първият ученик, по силата на състезателния му бал, има правото да се запише в СМГ на 07.08.2020 година от 09:00 до 17:00 часа в стая "Секретариат" в СМГ.

За Ваше улеснение можете предварително да попълните комплекта документи:

 • (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на служебна бележка с точките от националното външно оценяване;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар – може да се представи в срок до началото на месец септември 2020 година.

Очакваме Ви!

Едно свободно място за 4-то класиране за прием в 8. клас за 2020/2021 учебна година

Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ е налично 1 (едно) свободно място за прием на ученик в VIII клас в паралелка с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език.

Гpaфик за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места след III класиране:

 • от 04.08.2020 до 06.08.2020 г. – подаване на заявления за участие в Четвърто класиране, в стая "Секретариат" на СМГ „Паисий Хилендарски“ от 09.00 до 17.00 часа;
 • на 06.08.2020 г. след 17.00 часа – публикуване на IV класиране в сайта на училището;
 • на 07.08.2020 година – записване на приетия на IV класиране ученик, от 09.00 до 17.00 часа в стая "Секретариат" на СМГ.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

 1. заявление по образец до директора на СМГ за участие в IV етап на класиране [за изтегляне на заявлението натиснете тук];
 2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  или
  на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Очакваме Ви!

Свободни места след 2-ро класиране за прием в 8. клас за 2020/2021 учебна година

Уведомяваме Ви, че след 2-ро класиране има три свободни места в паралелка с разширено изучаване на английски език.

Гpaфик за осъществяване на държавния план-прием след завършен 7. клас за 2020/2021 учебна година

Представяме на Вашето внимание гpaфик на дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен 7. клас.

Дейностите се реализират изцяло онлайн чрез портала priem.mon.bg

Записването на учениците, които са приети в СМГ „Паисий Хилендарски“, става чрез подаване на документи до комисията за прием в стая №2 (с вход откъм бул. Васил Левски) от 08:00 до 17:30 часа в следните периоди:

 • записване след първо класиране: 14–16 юли 2020 година;
 • записване след второ класиране: 21–22 юли 2020 година;

 • записване след трето класиране: 30 юли 2020 година.

При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях с нотариално пълномощно лица предоставят следните документи:

 • за приетите в паралелка с АНГЛИЙСКИ език – попълнен (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • за приетите в паралелка с НЕМСКИ език – попълнен (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на служебна бележка с точките от националното външно оценяване;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар – може да се представи в срок до началото на месец септември 2020 година.

Заявление за учениците, които НЕ са приети по първо желание или НЕ желаят да бъдат записани след първо класиране в СМГ [за изтегляне натиснете тук].

След VII клас СМГ приема за учебната 2020/2021 година шест паралелки в профил "Математически" с първи профилиращ предмет "математика" и втори профилиращ предмет "информатика":

 • Четири от паралелките са с разширено изучаване на английски език.
 • Две от паралелките са с интензивно изучаване на немски език.

*Заб.: Учениците, приети в СМГ след IV клас, също кандидатсват след VII клас на общо основание (заедно с всички други).

Балът се формира от следните събираеми:

 • точките на ученика от НВО по БЕЛ, умножени по едно;
 • точките на ученика от НВО по математика, умножени по три;
 • оценката на ученика по БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки;
 • оценката на ученика по математика от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Изминали години

Архив със съобщения и информация относно дейностите, извършвани при приема на ученици в 8. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“, може да видите като натиснете тук.