Прием в 8. клас на СМГ "Паисий Хилендарски" за 2020-2021 учебна година

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че след II класиране има 3 (три) свободни места в паралелка с разширено изучаване на английски език и няма свободни места в паралелка с интензивно изучаване на немски език.

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание гpaфик на дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен VII клас. И през тази година дейностите по кандидатстването се реализират изцяло онлайн чрез портала priem.mon.bg

Записването на приетите ученици в СМГ „Паисий Хилендарски“ ще става по следния начин:

Комисията за прием на документи работи в стая №2 с вход откъм бул. "Васил Левски" от 08:00 до 17:30 часа в следните периоди:

 • записване след първо класиране: 14 – 16 юли 2021 година;
 • записване след второ класиране: 21 – 22 юли 2021 година;
 • записване след трето класиране: 30 юли 2021 година.

При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях с нотариално пълномощно лица предоставят следните документи:

 • попълнено заявление (по образец);
 • попълнена информационна карта (по образец);
 • попълнено заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ (по образец);
 • попълнена декларация за съгласие за обработка на лични данни (по образец);
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на служебна бележка с точките от националното външно оценяване;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар (може да се представи в срок до 01.09.2021 година).
НЕМСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Пакет документи за записване в 8 клас - НЕ Пакет документи за записване в 8 клас - АЕ
Заявление - ИУЧ, ФУЧ, ФВС - ИИЧЕ - НЕ - 8 клас Заявление - ИУЧ, ФУЧ, ФВС - РИЧЕ - АЕ - 8 клас
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 5 - 7 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 - 27 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране До 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора


до 10 септември 2021 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.

След VII клас СМГ приема за учебната 2021/2022 година шест паралелки в профил "Математически" с първи профилиращ предмет "математика" и втори профилиращ предмет "информатика":

 • Четири от паралелките са с разширено изучаване на английски език.
 • Две от паралелките са с интензивно изучаване на немски език.

*Заб.: Учениците, приети в СМГ след IV клас, също кандидатсват след VII клас на общо основание (заедно с всички други).

Балът се формира от следните събираеми:

 • точките на ученика от НВО по БЕЛ, умножени по едно;
 • точките на ученика от НВО по математика, умножени по три;
 • оценката на ученика по БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки;
 • оценката на ученика по математика от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Максималният Бал е 500 точки.

НОВИНИ ОТНОСНО ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

Свободни места след II класиране за прием в 8. клас за 2021/2022 учебна година

Скъпи ученици, уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че след II класиране има 3 (три) свободни места в паралелка с разширено изучаване […]

Записване на учениците, приети в СМГ след завършен 7. клас

Скъпи ученици, уважаеми родители, Представяме на Вашето внимание гpaфик на дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен VII клас. […]

БАЛ, видове паралелки и гpaфик за осъществяване на държавния план-прием след завършен 7. клас за 2021/2022 учебна година

БАЛ за кандидатстване в 8. клас на СМГ за 2021/2022 учебна година. Балът се формира от следните събираеми: точките на […]

Изминали години

Архив със съобщения и информация относно дейностите, извършвани при приема на ученици в 8. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“, може да видите като натиснете тук.