На тази страница може да намерите архив със съобщения и информация относно дейностите, извършвани при приема на ученици в 8. клас на СМГ „Паисий Хилендарски“.

Прием в 8. клас за 2020-2021 учебна година

Представяме на Вашето внимание Четвъртото класиране на учениците, които са подали заявление за прием в VIII клас на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“:

Входящ № на ученика Състезателен бал
1 6034/08.09.2020 г. 479.500

Първият ученик, по силата на състезателния му бал, има правото да се запише в СМГ на 09.09.2020 година от 09:00 до 17:00 часа в стая "Секретариат" в СМГ.

За Ваше улеснение можете предварително да попълните комплекта документи:

 • (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на служебна бележка с точките от националното външно оценяване;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар – може да се представи в срок до началото на месец септември 2020 година.

Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ е налично 1 (едно) свободно място за прием на ученик в VIII клас в паралелка с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език.

Гpaфик за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места:

 • 08.09.2020 г. – подаване на заявления за участие в Четвърто класиране, в стая "Секретариат" на СМГ „Паисий Хилендарски“ от 09.00 до 17.00 часа;
 • на 08.09.2020 г. след 17.00 часа – публикуване на IV класиране в сайта на училището;
 • на 09.09.2020 година – записване на приетия на IV класиране ученик, от 09.00 до 17.00 часа в стая "Секретариат" на СМГ.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

 1. заявление по образец до директора на СМГ за участие в IV етап на класиране [за изтегляне на заявлението натиснете тук];
 2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  или
  на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ е налично 1 (едно) свободно място за прием на ученик в VIII клас в паралелка с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език.

Гpaфик за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места:

 • от 02.09.2020 до 04.09.2020 г. – подаване на заявления за участие в Четвърто класиране, в стая "Секретариат" на СМГ „Паисий Хилендарски“ от 09.00 до 17.00 часа;
 • на 04.09.2020 г. след 17.00 часа – публикуване на IV класиране в сайта на училището;
 • на 08.09.2020 година – записване на приетия на IV класиране ученик, от 09.00 до 17.00 часа в стая "Секретариат" на СМГ.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

 1. заявление по образец до директора на СМГ за участие в IV етап на класиране [за изтегляне на заявлението натиснете тук];
 2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  или
  на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Очакваме Ви!

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Публикуваме на Вашето внимание списъци с разпределението на учениците от VIII клас по паралелки за 2020/2021 учебна година [за изтегляне натиснете тук].

Каним родителите на тези ученици на първа родителска среща на 08.09.2020 година (вторник) от 18:00 часа в сградата на СМГ "Паисий Хилендарски" на ул. "Искър" №61.

Публикуваме разпределение на класните стаи на паралелките в осми клас:

  Клас Класен ръководител Класна стая
VІIIа Магдалена Миркова 309
VІIIб Надя Борисова 310
VIIІв Велина Иванова 312
VIIIг Елвира Червенлиева 409
VIIIд Надя Кръстева 410
VIIIе Емилия Вълкова 412

Представяме на Вашето внимание Четвъртото класиране на учениците, които са подали заявление за прием в VIII клас на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“:

Входящ № на ученика Състезателен бал
1 5727/06.08.2020 г. 479.750
2 5724/06.08.2020 г. 479.500

Първият ученик, по силата на състезателния му бал, има правото да се запише в СМГ на 07.08.2020 година от 09:00 до 17:00 часа в стая "Секретариат" в СМГ.

За Ваше улеснение можете предварително да попълните комплекта документи:

 • (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на служебна бележка с точките от националното външно оценяване;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар – може да се представи в срок до началото на месец септември 2020 година.

Очакваме Ви!

Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ е налично 1 (едно) свободно място за прием на ученик в VIII клас в паралелка с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език.

Гpaфик за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места след III класиране:

 • от 04.08.2020 до 06.08.2020 г. – подаване на заявления за участие в Четвърто класиране, в стая "Секретариат" на СМГ „Паисий Хилендарски“ от 09.00 до 17.00 часа;
 • на 06.08.2020 г. след 17.00 часа – публикуване на IV класиране в сайта на училището;
 • на 07.08.2020 година – записване на приетия на IV класиране ученик, от 09.00 до 17.00 часа в стая "Секретариат" на СМГ.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

 1. заявление по образец до директора на СМГ за участие в IV етап на класиране [за изтегляне на заявлението натиснете тук];
 2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО
  или
  на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Очакваме Ви!

Уведомяваме Ви, че след 2-ро класиране има три свободни места в паралелка с разширено изучаване на английски език.

Представяме на Вашето внимание гpaфик на дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен 7. клас.

Дейностите се реализират изцяло онлайн чрез портала priem.mon.bg

Записването на учениците, които са приети в СМГ „Паисий Хилендарски“, става чрез подаване на документи до комисията за прием в стая №2 (с вход откъм бул. Васил Левски) от 08:00 до 17:30 часа в следните периоди:

 • записване след първо класиране: 14–16 юли 2020 година;
 • записване след второ класиране: 21–22 юли 2020 година;

 • записване след трето класиране: 30 юли 2020 година.

При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях с нотариално пълномощно лица предоставят следните документи:

 • за приетите в паралелка с АНГЛИЙСКИ език – попълнен (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • за приетите в паралелка с НЕМСКИ език – попълнен (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на служебна бележка с точките от националното външно оценяване;
 • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар – може да се представи в срок до началото на месец септември 2020 година.

Заявление за учениците, които НЕ са приети по първо желание или НЕ желаят да бъдат записани след първо класиране в СМГ [за изтегляне натиснете тук].

След VII клас СМГ приема за учебната 2020/2021 година шест паралелки в профил "Математически" с първи профилиращ предмет "математика" и втори профилиращ предмет "информатика":

 • Четири от паралелките са с разширено изучаване на английски език.
 • Две от паралелките са с интензивно изучаване на немски език.

*Заб.: Учениците, приети в СМГ след IV клас, също кандидатсват след VII клас на общо основание (заедно с всички други).

Балът се формира от следните събираеми:

 • точките на ученика от НВО по БЕЛ, умножени по едно;
 • точките на ученика от НВО по математика, умножени по три;
 • оценката на ученика по БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати в точки;
 • оценката на ученика по математика от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Прием в 8. клас за 2019-2020 учебна година

След VII клас СМГ приема шест паралелки за учебната 2019-2020 година:

 • 4 паралелки профил "Математически" с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети математика и информатика;
 • 2 паралелки профил "Математически" с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети математика и информатика.

*Заб.: Учениците, приети в СМГ след IV клас, също кандидатсват след VII клас на общо основание (заедно с всички други).

Представяме на Вашето внимание дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен 7 клас. Тази година те ще се реализират изцяло онлайн чрез портала www.priem.mon.bg. Повече може да видите и ТУК.

С грижа и отговорност за нашите ученици и тяхното бъдеще ние създаваме информационен център, в който учители ще помогнат на онези от Вас, които имат затруднения или притеснения при работата с онлайн платформата за кандидатстване. Информационният център ще бъде разположен в компютърните зали №207 и №208 и ще работи от 3 до 5 юли 2019 година от 09.00 до 17.00 часа.

Записването на приетите ученици в СМГ „Паисий Хилендарски“ ще става по следния начин:

Комисията за прием на документи ще работи в стая №2 с вход откъм бул. Васил Левски от 08.00 до 18.00 часа в следните периоди:

 • Записване след първо класиране: 12 – 16 юли 2019 година
 • Записване след второ класиране: 19 – 22 юли 2019 година
 • Записване след трето класиране: 31 юли 2019 година

При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях с нотариално пълномощно лица предоставят следните документи:

 • Попълнено заявление по образец;
 • Оригинал на свидетелство за основно образование;
 • Лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар.
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Дейностите за осъществяване на държавния план-прием след 7 клас:

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 3 - 5 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2019 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 - 25 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01 август 2019 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора 


до 10 септември 2019 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 13 септември 2019 г. вкл.

Представяме на Вашето внимание документите, необходими за записване след 7 клас в СМГ, които може да изтеглите както следва:

 • Пакет документи за паралелките с Английски език и РИЧЕ може да свалите ТУК.
 • Пакет документи за паралелките с Немски език и ИИЧЕ може да свалите ТУК.

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че има 4 (четири) свободни места в паралелките с разширено изучаване на Aнглийски език в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“. Подаването на документи става чрез онлайн платформата www.priem.mon.bg.

Успех на всички кандидати-гимназисти!

За поредна година Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ е училището с най-висок минимален бал в цяла България. На първо класиране минималните балове бяха 490.500 точки за немските паралелки и 479.500 точки – за английските. На второ класиране минималните балове паднаха съвсем малко надолу, като за немските паралелки имаше пет места с минимален бал 488.250 точки, а за английските – 14 места с минимален бал 476.500 точки. Това е наистина впечатляващ резултат и показва желанието на част от най-добре подготвените деца в Родината ни да посветят своето гимназиално образование на математиката, информатиката, природните науки и всички други сфери, в които СМГ може да предложи изключително качествено обучение и блестящи условия за реализация.

Много се радваме, че толкова много талантливи и ученолюбиви деца избраха СМГ „Паисий Хилендарски“ за своя гимназия. В следващите пет години ще Ви докажем, че сте направили правилния избор.

В приложения файл бъдещите осмокласници могат да се запознаят със СПИСЪК СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРЕПОРЪЧИТЕЛНАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС

Уведомяваме Ви, че след III класиране има 3 (три) свободни места за прием на ученици след завършен седми клас в паралелка с профил "Математически" и с разширено изучаване на английски език.

Документи за участие в четвърто класиране можете да подадете от 02.08.2019 година до 09.08.2019 година в Секретариата на СМГ "Паисий Хилендарски" от 09.00 до 16.00 часа.

Необходими документи:

 • Заявлението по образец;
 • Служебна бележка с резултатите на ученика/ученичката от НВО след 7 клас;
 • Оригинал на свидетелството за основно образование.

Повече подробности можете да видите в приложената заповед.

Представяме на Вашето внимание Четвъртото класиране (натиснете тук) на учениците, които са подали заявление за прием в 8 клас на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Първите трима ученици, по силата на състезателния им бал, имат правото да се запишат в СМГ от 12 до 14 август 2019 г. от 09:00 до 16:00 часа в стая "Секретариат".

За Ваше улеснение можете предварително да попълните комплекта документи (натиснете тук).

Уведомяваме Ви, че дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен 7 клас в СМГ "Паисий Хилендарски" приключиха след оповестяването на Четвърто класиране и записването на тримата ученици с най-висок бал.

Минималният бал за прием в паралелка с профил "Математически" с разширено изучаване на английски език е 473.250 точки, като по този начин балът от IV класиране е по-висок от минималния бал на III класиране.

Прием в 8. клас за 2018-2019 учебна година

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че от 13 до 17 юли 2018 г. ще се осъществи записването на ученици в VIII клас в СМГ, приети на Второ класиране. Във връзка с по-добрата организация по записване посочваме необходимите документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Оригинал на удостоверение за завършено основно образование;
 3. Удостоверение за преместване;
 4. Декларация за съгласие за ползване на лични данни;
 5. Оригинал на служебна бележка с резултатите от НВО;
 6. Информационна карта;
 7. Заявление /по образец/ за участие в:
  ИУЧ (избираеми учебни часове) по предметите Информатика;
  ФУЧ (факултативни учебни часове) по предметите Математика и Първи чужд език – Английски език или Немски език /изборът се прави според разширено изучавания чужд език/;
  Спортни дейности – Футбол за учебната 2018/2019 г.;
 8. Лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар на ученика;
 9. Декларация за съгласие за участие в националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Школите, които се организират в СМГ са по следните предмети:
 • Математика
 • Информатика
 • Математическа лингвистика
 • Астрономия
 • Химия и опазване на околната среда
 • Физика
 • Английски език
 • Биология и здравно образование
  (Изборът им е по желание, като е препоръчително да се запишат максимум по 2 школи на ученик).Комисията по прием на документи в СМГ е с работно време от 8.00 до 18.00 ч. в стая 202.  Учениците, приети на второ класиране, които не се запишат в посочения срок, губят местата си!