Резултати от „Откриване на млади таланти“ – 2019 г.

по точки Състезателната работа на ученик може да бъде разгледана само от участника и/или родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика. […]

Презентация за организацията и провеждането на НВО в 7 клас и за кандидатстването след завършен 7 клас за 2019-2020

Скъпи ученици, уважаеми родители, Представяме на Вашето внимание презентацията (натиснете тук), която видяхте на родителската среща на 22 май 2019 […]

Разпределение по сгради и зали за ОМТ 2019

Уважаеми родители и ученици, Разпределение на участниците в математическото състезание „Откриване на млади таланти“ 2019 г., което ще се проведе […]