Конкурс за избор на изпълнители за осъществяване на извънкласни дейности през учебните 2021-2022, 2022-2023 и 2023-2024 години

Обявяваме конкурс по документи за осъществяване в СМГ „Паисий Хилендарски“ на извънкласни дейности – обучение по Български език и литература […]

Едно свободно място в СМГ за четвърто класиране за прием в VIII клас на 2021-2022 учебна година

Скъпи ученици, уважаеми родители,  Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ е налично 1 (едно) свободно място в паралелка с […]

Еднократна помощ за ученици, които са записани в VIII клас за учебната 2021/2022 година

Скъпи ученици, уважаеми родители,  Във връзка с писмо на РУО София-град и писмо на Държавна агенция „Електронно управление“, Ви уведомявам […]

Четвърто класиране за прием в VIII клас в СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2021-2022

Скъпи ученици, уважаеми родители, Представяме на Вашето внимание Четвъртото класиране на учениците, които са подали заявление за прием в VIII […]

Двама зрелостници на СМГ „Паисий Хилендарски“ са удостоени с почетното отличие на МОН „Национална диплома“ през 2021 година

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, С решение на Министерство на образованието и науката, двама ученици […]

СМГ „Паисий Хилендарски“ получи 123 лаптопа във връзка с изпълнението на Проект № BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, Уведомяваме Ви, че СМГ „Паисий Хилендарски“ активно се […]