Създаване на профили за онлайн обучение на учениците от СМГ „Паисий Хилендарски“ през 2021-2022 учебна година

Скъпи ученици, уважаеми родители, Във връзка с необходимостта от поддържане на постоянна връзка между участниците в образователния процес и с […]

Победител в конкурс за избор на изпълнители за осъществяване на извънкласни дейности през учебните 2021-2022, 2022-2023 и 2023-2024 години

Определени са победителите в конкурса по документи за осъществяване в СМГ „Паисий Хилендарски“ на извънкласни дейности – обучение по Български […]