Класиране за заемане на освободеното място в V клас на учебната 2019-2020 в паралелка с изучаване на английски език

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, Информираме Ви, че е готово класирането за заемане на свободното […]

Свободно място в V клас през текущата 2019-2020 учебна година – с изучаване на английски език

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, Информираме Ви, че в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ има […]

Състезания и олимпиада за държавния план-прием в V клас за учебната 2020-2021 година

Скъпи ученици, уважаеми родители, Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ определи кои състезания и олимпиада, които ще се проведат в рамките […]

(обновена) Прием след IV клас в СМГ за 2019/2020 – Разпределение по езици.

Скъпи ученици, уважаеми родители, Информация за окончателното разпределение на учениците по език можете да видите в публикуваната таблица в страницата […]

Проектотаблица с точките, използвани при класирането и при приемането на ученици в V клас в СМГ за 2019-2020 учебна година

Може да проверите точките на състезателите от математическите състезания и/или олимпиадата, използвани при класирането и при приемането на ученици в […]

Резултати от „Откриване на млади таланти“ – 2019 г.

по точки Състезателната работа на ученик може да бъде разгледана само от участника и/или родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика. […]

Разпределение по сгради и зали за ОМТ 2019

Уважаеми родители и ученици, Разпределение на участниците в математическото състезание „Откриване на млади таланти“ 2019 г., което ще се проведе […]

Заявления за участие в състезанието „Откриване на млади таланти“ – 2019г.

Заявления за участие в състезанието „Откриване на млади таланти“ – 2019г., се приемат в стая №2 в сградата на СМГ […]