Разпределение по сгради и зали за ОМТ 2019

Уважаеми родители и ученици, Разпределение на участниците в математическото състезание „Откриване на млади таланти“ 2019 г., което ще се проведе […]

Заявления за участие в състезанието „Откриване на млади таланти“ – 2019г.

Заявления за участие в състезанието „Откриване на млади таланти“ – 2019г., се приемат в стая №2 в сградата на СМГ […]

Участието в „Откриване на млади таланти“ 2018 НЕ означава кандидатстване

Участието на ученик в математическо състезание „Откриване на млади таланти“2018 НЕ означава, че ученикът кандидатства в СМГ „Паисий Хилендарски“. Информация […]

Последен ден за записване за „Откриване на млади таланти“ 2018

Напомняме Ви, че 06 юни 2018 г. е последният възможен ден за записване за математическото състезание „Откриване на млади таланти“ […]