Покана за провеждане на Общо събрание на представителите на родителите за избиране на редовни и резервни членове за Обществения съвет към СМГ „Паисий Хилендарски“ от 2020 година

Уважаеми родители, Най-напред искам да Ви честитя настъпването на Новата 2020-та година и да Ви пожелая тя да донесе крепко […]

Олимпиада по математика – резултати от общински кръг 2019

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, Представяме на Вашето внимание резултатите от общинския кръг (14.12.2019г.) на […]