Едно второ и едно трето място за волейболните отбори на СМГ от турнира за Купата на Ректора на ХТМУ 2020

Волейболистите на СМГ се представиха отлично на силния турнир за Купата на Ректора на ХТМУ. В него участие взеха някои […]

Олимпиада по английски език 2019-2020 – резултати от общинския кръг

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, Представяме на Вашето внимание резултатите от общинския кръг на националната […]

Разпределение по стаи в СМГ за областният кръг на олимпиадата по математика през 2019-2020 учебна година

Уважаеми ученици и родители, Публикуваме разпределение по стаи за учениците, които трябва да се явят в сградата на СМГ „Паисий […]

Олимпиада по химия 2019-2020 – резултати от общинския кръг

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, Представяме на Вашето внимание резултатите от общинския кръг на националната […]

Отличен старт за 2020 година на учениците от СМГ на Жаутиковската олимпиада по математика, информатика и физика

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, От 8 до 14 януари 2020 в град Алмати, Казахстан […]

Промяна относно деня за провеждане на областният кръг на олимпиадата по математика през 2019-2020 учебна година

Във връзка със заповед № РД 09-227/ 29.01.2020 г. на министъра н образованието и науката за изменение на заповед РД […]

Олимпиада по история 2019-2020 – резултати от общинския кръг

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“, Представяме на Вашето внимание резултатите от общинския кръг на националната […]