СМГ „Паисий Хилендарски“ стартира нов проект по програма Еразъм+

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ,

С удоволствие Ви информираме, че СМГ „Паисий Хилендарски“ стартира проект по програма Еразъм+ на тема

QUALIFIED EDUCATION WITH INNOVATIVE TEACHING METHODS IN SCHOOL
(КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ С ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В УЧИЛИЩЕ).

Проектът е по Ключова дейност 2 –  „Сътрудничество между организации и институции“ – дейност „Малки партньорски проекти” (KA210-SCH), сектор „Училищно образование".

  • Координатор на създаденото сътрудничество е Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски".
  • Други партньори в проекта са:
    1. професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, Кърджали;
    2. училище от гр. Одрин, Република Турция;
    3. НПО от Румъния.

Проектът е с продължителност 18 месеца и е с бюджет на обща стойност 60 000 Евро.

Проектът започва с популяризирането на плануваните дейности и мероприятие свързано с безопасното използване на интернет от учениците.

Проектът е насочен към ученици от гимназията, които ще имат възможността да посетят партньорските училища.

Десет възпитаници на гимназията, разделени на два потока, ще имат възможността да участват в учебни работилници в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ в град Кърджали и в Kesan Anadolu Lisesi в Турция, където ще обогатят своите знания и умения за работа в интеркултурна среда. СМГ „Паисий Хилендарски“ също ще бъде домакин на образователна и обучителна среща през месец юни на следващата календарна година.

Целта на проекта е да се споделят добри практики, които да направят учебния процес по-ефективен и интересен за учениците. За постигането на тази цел ще бъдат използвани иновативни подходи за преподаване и повишаване на мотивацията, в различна среда за учене и оценяване. Дейностите по проекта ще включват разнообразни по естество занимания, а учебният процес ще бъде привлекателен с включване на драматични техники, геймификация, интерактивни уроци с Web 2.0 инструменти и проектно-базиран метод на обучение.

Друга цел на проекта е да се създаде иновативна и образователно-ориентирана учебна среда, където ученици и учители да развият възможностите, предлагани от цифровизацията и предизвикателствата на новата ера. Двама преподаватели от гимназията ще участват в обучителна среща на тема „Иновативни методи и техники на обучение“ в град Текуч, Румъния, където ще се състои първата среща по проекта и ще се положи началото на едно ново и ползотворно сътрудничество.

Ученици, желаещи да участват и да работят по проект QUALIFIED EDUCATION WITH INNOVATIVE TEACHING METHODS IN SCHOOL (КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ С ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В УЧИЛИЩЕ), трябва да подадат следните документи:

Пожелаваме успех на новия проект по програма Еразъм+ на СМГ!