Информация относно конкуpс за избор на изпълнител за осъществяване на извънклacни дeйнocти може да видите тук.