Скъпи ученици, уважаеми родители,

През втория учебен срок учениците от IX, X, XI и XII клас са първа смяна, а учениците от V, VI, VII и VIII клас – втора смяна.

Седмичното разписание за втория учебен срок на учебната 2019-2020 година за учениците на СМГ може да видите в страницата „Програма (седмично разписание)„.