Скъпи ученици, уважаеми колеги, родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

В изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев се отменят всички присъствени учебни занятия и извънкласни форми и дейности в СМГ „Паисий Хилендарски“ в срок до 29.03.2020 година.

Във връзка с въвеждането на онлайн обучение:

  1. всички ученици са длъжни да се регистрират в електронния дневник на училището shkolo.bg в срок до 24.00 часа на 13.03.2020 година (ако все още нямат активиран акаунт);
  2. в срок до неделя (15.03.2020г.) ще бъдат създадени акаунти на учениците в платформата Microsoft Teams;
  3. обучението ще се осъществява основно чрез комбинация от двете платформи shkolo.bg и Microsoft Teams;
  4. ще се следва утвърденото седмично разписание за втория учебен срок;
  5. родителите са длъжни да осигурят техническата възможност за участие на техните деца и да контролират участието им в онлайн обучението;
  6. в процеса на работата – по преценка на отделните учители – могат да бъдат използвани и други онлайн платформи, като moodle, zoom и други. Информация за това ще получите от конкретните учители на своята паралелка.

Ще следим динамично променящата се обстановка и ще Ви информираме за всички новости.