Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Тържественото откриване на учебната 2021/2022 година ще се състои на 15.09.2021 година (сряда) от 09:00 часа в двора на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Каним всички наши ученици и родителите на учениците от V и VIII клас да се включат в училищното тържество при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Училищният двор ще бъде разчертан и всеки ученик трябва да застане на определеното за паралелката му място, като е желателно да се избягва смесването на ученици от различни паралелки.

Задължително е да се спазва социална дистанция от всички участници в тържеството.

  • Първият „Час на класа“ за всички паралелки от V до VIII клас ще се проведе от 08:10 часа в класните стаи на учениците.
  • Първият „Час на класа“ за учениците от IX до XII клас ще започне в 10:30 часа в класните стаи на паралелките.

Ще Ви очакваме!

За Ваше улеснение прилагаме списък на класните ръководители и класните стаи.

Класен ръководител Паралелка Класна стая
Елена Киселова V А 203
Ваня Данова V Б 204
Виргиния Якова V В 205
Гергана Добрева V Г 206
Цветанка Керемидчиева V Д 212
Миглена Георгиева V Е 213
Илиана Цветкова VІ А 303
Бойка Узунова VІ Б 304
Надежда Буюклиева VІ В 305
Ирина Спасова VІ Г 306
Христина Стоянова VІ Д 307
Пенка Пешева VI Е 308
Александър Александров VІІ А 403
Боголюб Симов VІІ Б 404
Кристина Бойчева VІІ В 405
Иво Николов VІІ Г 406
Антоан Тонев VII Д 407
Анатоли Грънчаров VІІ Е 408
Румяна Караджова VІІІ А 309
Силвия Велкова VІІІ Б 310
Марина Марик VІІІ В 312
Дияна Якова VІІІ Г 409
Дима Слабакова VІІІ Д 410
Мая Томанова VІІІ Е 412
Магдалена Миркова ІХ А 303
Надя Борисова ІХ Б 304
Пламен Гостев ІХ В 305
Елвира Червенлиева ІХ Г 306
Надя Кръстева ІХ Д 307
Емилия Вълкова ІХ Е 308
Линка Минчева Х А 403
Таня Николова Х Б 404
Илиян Илиев Х В 405
Иван Симеонов Х Г 406
Божидар Георгиев Х Д 407
Ани Ангелова-Новоселска Х Е 408
Илия Костов ХІ А 309
Десислава Кирчева ХІ Б 310
Ангел Ангелов ХІ В 312
Мая Илковска ХІ Г 409
Ани Василева ХІ Д 410
Кирил Мартинов ХІ Е 412
Мария Кръстева ХІІ А 203
Детелина Донева ХІІ Б 204
Мариана Караджова ХІІ В 205
Даяна Давидова ХІІ Г 206
Мона Генева ХІІ Д 212
Анита Вълова ХІІ Е 213