Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че:

  • На 19 септември (вторник) от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за всички паралелки на пети, шести, седми и осми клас. Родителската среща ще бъде по класните стаи на учениците.
  • На 20 септември (сряда) от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за всички паралелки на девети, десети, единадесети и дванадесети клас. Родителската среща ще бъде по класните стаи на учениците.

Ще Ви очакваме!

Класен ръководител Паралелка Класна стая
Велина Иванова-Кортезова V А 203
Надя Владева V Б 204
Ангел Ангелов V В 205
Василена Лазарова V Г 206
Кристина Бойчева V Д 212
Атанаска Попова V Е 213
Детелина Донева VІ А 303
Даяна Давидова VІ Б 304
Розалия Михова VІ В 305
Стефан Атанасов VІ Г 306
Лилия Въжарова VІ Д 307
Снежана Димитрова VI Е 308
Елена Киселова VІІ А 403
Ваня Данова VІІ Б 404
Виргиния Якова VІІ В 405
Гергана Добрева VІІ Г 406
Цветанка Керемидчиева VII Д 407
Миглена Георгиева VІІ Е 408
Илиана Цветкова VІІІ А 309
Людмил Попов VІІІ Б 310
Надежда Буюклиева VІІІ В 312
Анита Вълова VІІІ Г 409
Христина Стоянова VІІІ Д 410
Емилия Вълкова VІІІ Е 412
Александър Александров ІХ А 303
Иво Николов ІХ Б 304
Боголюб Симов ІХ В 305
Мона Генева ІХ Г 306
Антоан Тонев ІХ Д 307
Анатоли Грънчаров ІХ Е 308
Румяна Караджова Х А 403
Силвия Велкова Х Б 404
Христо Пеев Х В 405
Дияна Якова Х Г 406
Дима Слабакова Х Д 407
Мирела Иванова Х Е 412
Борис Толев ХІ А 309
Надя Борисова ХІ Б 310
Пламен Гостев ХІ В 312
Елвира Червенлиева ХІ Г 409
Калина Мичева ХІ Д 410
Веселин Златилов ХІ Е 408
Линка Минчева ХІІ А 203
Таня Николова ХІІ Б 204
Илиян Илиев ХІІ В 205
Иван Симеонов ХІІ Г 206
Божидар Георгиев ХІІ Д 212
Ани Ангелова-Новоселска ХІІ Е 213