по точки

Състезателната работа на ученик може да бъде разгледана само от участника и/или родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика. За целта трябва да бъде представена ученическа лична книжка (бележник) на ученика и родителят да се легитимира. Графикът за показване е следният:

  • на 30.05.19 г. от 12:00 часà до 18:00 часà;
  • на 31.05.19 г. от 8:00 часà до 12:00 часà.

Награждаването на първите 12 участника в ОМТ е на 03.06.19 г. от 12:30 часà.

Служебна бележка с резултата на ученик, ако същият ще кандидатства в друга област, може да получите в стая №2 в СМГ съгласно работно време в страницата „Прием след 4. клас„.


Още информация относно дейности по приемане на документи и по организиране на класирането може да видите в страницата „Прием след 4. клас„.