Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Сряда, 24.06.2020 година, е последен ден за подаване на заявление за участие в състезанието „Математика  за всеки“, като това може да направите:

Публикуваме (актуален към 13:00 на 24.06.2020г.) списък на записаните ученици.

Заявление за участие в състезанието се подава единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.

Препоръчително е документите да се подават по електронен път.

Родителят получава входящ номер на заявлението:

  • в случай че заявлението е подадено по електронен път – на посочения от родителя имейл адрес, в срок до 72 часа от момента на подаване на заявлението;
  • в случай че заявлението е подадено на хартиен носител – в момента на подаване на заявлението.

В сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ са въведени правила за безопасност в условията на въведени противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания. Всички лица, когато се намират в сградата на училището, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Лица без лични предпазни средства не се допускат в сградата.

Желаем успех на всички четвъртокласници!