Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от провелото се на 28.06.2020 година състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас.

Резултатите на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

 • Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на ученика в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ на ул. Искър №61, стая „Всекидневна“,
  на 07.07.2020 г. (вторник) от 14:00 до 17:00 часа
  и на 08.07.2020 г. (сряда) от 10:00 до 13:00 часа.
 • Запознаването се осъществява единствено при стриктно спазване на правилата за безопасност и превенция на риска от заразяване с COVID-19, включително задължително носене на лична предпазна маска/шлем/шал и ръкавици.
  Лица без лични предпазни средства не се допускат в сградата.
 • Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.
 • Единствено ученикът или негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
 • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Родителите, които не са дали съгласие за поименно публикуване на резултата от състезанието:

 • могат да разберат резултата по фиктивен номер (колонка „фNo“), а не по входящ номер (колонка „вхNo МзаВ“);
  *Фиктивен номер и входящ номер са различни неща!
 • получават електронно писмо с фиктивния номер на съответния ученик.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!