Скъпи четвъртокласници, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че документи за участие в състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през 2020/2021 учебна година ще се подават от 09:00 часа на 20.04.2021 година до 17:00 часа на 11.05.2021 година.

Разпределение на учениците по сгради и зали се публикува след 17:00 часа на 13.05.2021 година.

Заявление за участие в състезанието:

  • Подава се единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.
  • Може да бъде подадено по електронен път до 16:59:59 часа на 11.05.2021 година.
    За подаване по електронен път натиснете тук.
  • Може да бъде подадено на хартиен носител (по образец) в стая „Секретариат“ на СМГ „Паисий Хилендарски“, всеки работен ден от 09:00 до 11:00 часа и от 15:00 до 17:30 часа. Необходимия образец може да изтеглите и попълните предварително (за образец на документ – натиснете тук).

Препоръчително е документите да се подават по електронен път.

Родителят получава входящ номер на заявлението:

  • в случай че заявлението е подадено по електронен път – на посочения от родителя имейл адрес, в срок до 72 часа от момента на подаване на заявлението;
  • в случай че заявлението е подадено на хартиен носител – в момента на подаване на заявлението.

В сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ са въведени правила за безопасност в условията на въведени противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания. Всички лица, когато се намират в сградата на училището, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. Лица без лични предпазни средства не се допускат в сградата.

Желаем успех на всички четвъртокласници!