Уважаеми родители, скъпи ученици,

Уведомяваме Ви, че има 12 (дванайсет) незаети места за кандидати в СМГ за V клас на учебната 2021/2022 година.

Със сроковете и необходимите документи за записване на следващите в списъка кандидати може да се запознаете в гpaфикa на всички дейности по осъществяване на държавния план-прием в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“ за 2021/2022 учебна година, в страницата „Прием след 4. клас“ [натиснете тук].