Скъпи ученици, уважаеми родители,

Участниците в състезанието "Математика за всеки" – 2024 година, трябва да се явят в съответното училище, в което са разпределени, преди 8:30 ч. на 01.06.2024 година.

Допускането в сградата става след проверка на документ за самоличност със снимка

  • ученическа лична карта, ученическа книжка (бележник), международен паспорт или друг официален документ с имена и снимка на ученика.

Учениците трябва да носят:

  • прозрачен плик за съхранение на лични вещи по време на състезанието;
  • 2 броя син химикал (ползването на друг цвят води до анулиране работата на ученика);
  • графитен цвят молив, гума, линия;
  • вода за пиене, без храна.

Обърнете внимание, че учениците са разпределени в няколко сгради, а именно:

Учениците трябва да влизат през различни входове:

  • В сградата на СМГ се влиза през два входа.
  • В сградата на 1. СУ се влиза през единствен вход.
  • В сградата на 112. ОУ се влиза през два входа.

Снимка на входовете на 112. ОУ: