Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание гpaфик на дейностите по осъществяване на държавния план-прием след завършен 7. клас.

Дейностите се реализират изцяло онлайн чрез портала priem.mon.bg

Записването на учениците, които са приети в СМГ „Паисий Хилендарски“, става чрез подаване на документи до комисията за прием в стая №2 (с вход откъм бул. Васил Левски) от 08:00 до 17:30 часа в следните периоди:

  • записване след първо класиране: 14–16 юли 2020 година;
  • записване след второ класиране: 21–22 юли 2020 година;

  • записване след трето класиране: 30 юли 2020 година.

При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях с нотариално пълномощно лица предоставят следните документи:

  • за приетите в паралелка с АНГЛИЙСКИ език – попълнен (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
  • за приетите в паралелка с НЕМСКИ език – попълнен (по образец) пакет документи, включващ Заявление, Информационна карта, Заявление за избор на учебни предмети, които се изучават като ФУЧ и/или ИУЧ и за модул „Спорт“ и Декларация за съгласие за обработка на лични данни [за изтегляне на пакета документи натиснете тук];
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на служебна бележка с точките от националното външно оценяване;
  • лична здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус по дати, издадена от личния лекар – може да се представи в срок до началото на месец септември 2020 година.

Заявление за учениците, които НЕ са приети по първо желание или НЕ желаят да бъдат записани след първо класиране в СМГ [за изтегляне натиснете тук].