Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че в СМГ „Паисий Хилендарски“ са налични:

  • 1 (едно) свободно място за прием на ученик в VIII клас в паралелка с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език;
    и
  • 1 (едно) свободно място в паралелка с профил „Математически“ с интензивно изучаване на немски език.

График за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободни места след III класиране:

  • 04.08.2021 и 05.08.2021 г. – Подаване на заявления за участие в Четвърто класиране;
  • 05.08.2021 г. след 17:00 часа – Обявяване на IV класиране на сайта на училището;
  • 06.08.2021 година – записване на приетите на IV класиране ученици.

Необходими документи за участие в IV класиране на места, утвърдени по силата на държавния план-прием на ученици след завършено основно образование:

  1. Заявление до директора на СМГ за участие в IV етап на класиране по образец [за изтегляне натиснете тук];
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2.

Подаването на заявления за участие в IV класиране ще се осъществява на 4 и 5 август 2021 година в стая „Секретариат“ на СМГ „Паисий Хилендарски“ от 09.00 до 17.00 часа.

Кандидатите се класират в низходящ ред според състезателния им бал по методиката на трите предходни класирания.

Записването на приетите ученици е на 6 август 2021 година от 09:00 до 170:0 часа в стая „Секретариат“ на СМГ.

Очакваме Ви!