Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание Четвъртото класиране на учениците, които са подали заявление за прием в VIII клас на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“:


За свободното място в паралелка с профил „Математически“ и разширено изучаване на английски език:
Входящ № на ученика Състезателен бал
1 4759/05.08.2021 478,00
2 4758/05.08.2021 474,25
3 4755/05.08.2021 455,25
4 4756/05.08.2021 451,75
5 4747/04.08.2021 424,75

Първият ученик по силата на състезателния му бал има правото да се запише в СМГ на 06.08.2020 година от 09.00 до 17.00 часа в стая Секретариат.


За свободното място в паралелка с профил „Математически“ и интензивно изучаване на немски език:
Входящ № на ученика Състезателен бал
1 4758/05.08.2021 474,25
2 4755/05.08.2021 455,25
3 4756/05.08.2021 451,75

Първият ученик, по силата на състезателния му бал, има правото да се запише в СМГ на 06.08.2020 година от 09.00 до 17.00 часа в стая „Секретариат“.


За Ваше улеснение можете предварително да попълните комплекта документи.

НЕМСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Пакет документи за записване в 8 клас – НЕ Пакет документи за записване в 8 клас – АЕ
Заявление – ИУЧ, ФУЧ, ФВС – ИИЧЕ – НЕ – 8 клас Заявление – ИУЧ, ФУЧ, ФВС – РИЧЕ – АЕ – 8 клас

Ще Ви очакваме!