Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

Информираме Ви, че има 1 (едно) свободно място за прием на ученик в десети клас с профил „Математически“ с разширено изучаване на английски език за учебната 2021/2022 година. Кандидатстването за свободното място ще се осъществи на база на състезателния бал на учениците за осъществяване на държавен план-прием след седми клас.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  • Ксерокопие на свидетелството за основно образование
  • Ксерокопие на служебната бележка с резултатите от НВО в 7 клас
  • Заявление до Директора за записване в X клас за учебната 2021/2022 година
  • Ученическа книжка (бележник) с оценките на ученика/ученичката за завършен девети клас през учебната 2020/2021 година

Документите се подават всеки работен ден в стая „Секретариат“ на СМГ от 09:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документи: 13.09.2021 година

Пожелаваме успех на всички кандидати!