СМГ „Паисий Хилендарски“ работи по иновативен проект “Innovative ecological methods for studying amidst nature for the secondary education level” по програмата Еразъм +, Ключова дейност 2 , „Партньорства за училищен обмен” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Училищно образование".

Проектът е насочен към създаване на иновативни методологични и обучителни продукти, чрез които ние и нашите европейски партньори ще можем да обменяме добри практики. Те ще бъдат използвани от всички участници в проекта при провеждане на училища сред природата от три европейски държави – България, Чешка република, Полша.