Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че през платформата Microsoft Teams ще се проведат родителски срещи за втория учебен срок за всички класове и паралелки в СМГ „Паисий Хилендарски“ при спазване на следния график:

  • V и IX клас – 20.04.2021 година от 18:30 часа;
  • VI и Х клас – 21.04.2021 година от 18:30 часа;
  • VII, VIII, XI и XII клас – 22.04.2021 година от 18:30 часа.

Родителските срещи ще се проведат в екипите, в които се провежда Час на класа, като класният ръководител ще покани в този екип и всички учители на паралелката. Всеки учител ще има от 5 до 8 минути за разговор с родителите във всяка паралелка, в която преподава.

Родителите могат да влязат в родителската среща чрез акаунта на децата си, който е от типа ____@smg.bg

Ще Ви очакваме!