Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 9 септември 2021 година (четвъртък) от 18:30 часа ще се проведе първата родителска среща за всички паралелки на пети и осми клас. Родителската среща ще бъде по класните стаи на учениците:

Класен ръководител Паралелка Класна стая
Елена Киселова V А 203
Ваня Данова V Б 204
Виргиния Якова V В 205
Гергана Добрева V Г 206
Цветанка Керемидчиева V Д 212
Миглена Георгиева V Е 213
Румяна Караджова VІІІ А 309
Силвия Велкова VІІІ Б 310
Марина Марик VІІІ В 312
Дияна Якова VІІІ Г 409
Дима Слабакова VІІІ Д 410
Мая Томанова VІІІ Е 412

Родителските срещи ще се проведат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, които са въведени от МЗ и другите отговорни институции. На входа на СМГ ще се измерва телесната температура на родителите, а в класните стаи всички присъстващи трябва да бъдат с маски. Препоръчваме с оглед на ситуацията да присъства само по един родител/настойник на всеки ученик.

На Вашето внимание представяме и списъци с разпределението на учениците по паралелки в двата випуска. В пети клас учениците са представени в списъка чрез входящия си номер, с който участваха в класирането. В осми клас учениците са представени в списъка чрез входящия си номер за НВО и за вход в системата за осъществяване на план-приема (входящият си номер можете да намерите на служебните бележки с резултатите от НВО).

Списък с разпределението на учениците по паралелки в пети клас:

5. а клас

класен ръководител

Елена Киселова

  5. б клас

класен ръководител

Ваня Данова

  5. в клас

класен ръководител

Вергиния Якова

Вх. № прием Вх. № прием Вх. № прием
1. 276 1. 082 1. 225
2. 001 2. 394 2. 036
3. 538 3. 414 3. 006
4. 175 4. 137 4. 007
5. 352 5. 035 5. 192
6. 017 6. 454 6. 319
7. 470 7. 110 7. 373
8. 406 8. 299 8. 054
9. 444 9. 018 9. 052
10. 117 10. 084 10. 041
11. 509 11. 294 11. 080
12. 258 12. 148 12. 005
13. 461 13. 093 13. 031
14. 260 14. 106 14. 143
15. 004 15. 494 15. 136
16. 187 16. 028 16. 037
17. 134 17. 090 17. 190
18. 002 18. 116 18. 351
19. 442 19. 198 19. 422
20. 259 20. 113 20. 200
21. 074 21. 308 21. 342
22. 023 22. 112 22. 269
23. 181 23. 280 23. 140
24. 390 24. 202 24. 025
25. 108 25. 455 25. 109
26. 344 26. 088 26. 120
27. 302 27. 016    

5. г клас

класен ръководител

Гергана Добрева

  5. д клас

класен ръководител

Цветанка Керемидчиева

  5. е клас

класен ръководител

Миглена Георгиева

Вх. № прием Вх. № прием Вх. № прием
1. 341 1. 316 1. 277
2. 245 2. 076 2. 314
3. 010 3. 324 3. 008
4. 349 4. 265 4. 325
5. 298 5. 396 5. 221
6. 057 6. 094 6. 009
7. 165 7. 346 7. 240
8. 184 8. 285 8. 130
9. 191 9. 163 9. 039
10. 083 10. 452 10. 229
11. 126 11. 368 11. 053
12. 040 12. 127 12. 206
13. 401 13. 045 13. 141
14. 092 14. 189 14. 219
15. 330 15. 216 15. 003
16. 087 16. 306 16. 253
17. 157 17. 067 17. 416
18. 048 18. 362 18. 421
19. 235 19. 395 19. 204
20. 111 20. 151 20. 372
21. 355 21. 068 21. 215
22. 123 22. 180 22. 043
23. 548 23. 095 23. 450
24. 063 24. 413 24. 051
25. 070 25. 069 25. 118
26. 132 26. 103 26. 369
  27. 288 27. 032

Списък с разпределението на учениците по паралелки в осми клас:

8. а клас

класен ръководител

Румяна Караджова

  8. б клас

класен ръководител

Силвия Велкова

  8. в клас

класен ръководител

Марина Марик

Вх. № прием Вх. № прием Вх. № прием
1. 2200829 1. 2210796 1. 2208790
2. 2201708 2. 2207527 2. 2208642
3. 2204676 3. 2205856 3. 2209628
4. 2209756 4. 2209381 4. 1603240
5. 2200274 5. 2200388 5. 2209642
6. 2210108 6. 2208784 6. 2208773
7. 2204172 7. 2208920 7. 2205364
8. 2206997 8. 2211476 8. 2203216
9. 2204854 9. 2206229 9. 2206877
10. 2203658 10. 2207346 10. 2200932
11. 2203068 11. 2204034 11. 2211344
12. 2208893 12. 2210898 12. 2208331
13. 2205221 13. 2207182 13. 2203378
14. 2210750 14. 2208614 14. 2200350
15. 2205127 15. 2202230 15. 2204440
16. 2203736 16. 2201791 16. 2206201
17. 2200887 17. 2203547 17. 2201179
18. 2204420 18. 2200911 18. 2204002
19. 2202227 19. 2208257 19. 2205095
20. 2205177 20. 2209972 20. 2205210
21. 2205283 21. 2207318 21. 2208317
22. 2209754 22. 2203443 22. 2201107
23. 2205422 23. 2208685 23. 2202937
24. 2201393 24. 2205808 24. 2210511
25. 2201046 25. 2210143 25. 2210146
26. 2201390 26. 2210196 26. 2210123
27. 2202364 27. 2208630 27. 2207979
  28. 2210529

 

8. г клас

класен ръководител

Дияна Якова

  8. д клас

класен ръководител

Дима Слабакова

  8. е клас

класен ръководител

Мая Томанова

Вх. № прием Вх. № прием Вх. № прием
1. 2208177 1. 2201841 1. 2209299
2. 2202685 2. 2200942 2. 2210778
3. 2208443 3. 2203178 3. 2208183
4. 2211040 4. 2208253 4. 2209970
5. 2206790 5. 2208245 5. 2206899
6. 2201703 6. 2210988 6. 2203235
7. 2210124 7. 2206500 7. 2206260
8. 2206344 8. 2205687 8. 2204803
9. 0102648 9. 2210544 9. 2208965
10. 2207951 10. 2204880 10. 2204243
11. 2201459 11. 2206182 11. 2205744
12. 2211107 12. 2202216 12. 2201341
13. 2202627 13. 2206551 13. 2401611
14. 2206326 14. 2203452 14. 2210645
15. 2206158 15. 2202880 15. 2204272
16. 2202341 16. 2206118 16. 2201990
17. 2208824 17. 2203819 17. 2202706
18. 2202056 18. 2207543 18. 2301133
19. 2204805 19. 2207427 19. 2201949
20. 2203991 20. 2210144 20. 2210607
21. 2206675 21. 2209076 21. 2204517
22. 2209549 22. 2211011 22. 2203242
23. 2201930 23. 0700134 23. 2202339
24. 2201012 24. 2211095 24. 2207062
25. 2211439 25. 2206666 25. 2208405
26. 2204687 26. 2203328 26. 2207006

Съвсем скоро ще има информация за родителските срещи на останалите випуски.

Ще Ви очакваме!