Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 16 септември (четвъртък) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за всички паралелки на пети, шести, седми и осми клас. Родителската среща ще бъде по класните стаи на учениците.

На 23 септември (четвъртък) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за всички паралелки на девети, десети, единадесети и дванадесети клас. Родителската среща ще бъде по класните стаи на учениците.

Ще Ви очакваме!

Класен ръководител Паралелка Класна стая
Елена Киселова V А 203
Ваня Данова V Б 204
Виргиния Якова V В 205
Гергана Добрева V Г 206
Цветанка Керемидчиева V Д 212
Миглена Георгиева V Е 213
Илиана Цветкова VІ А 303
Бойка Узунова VІ Б 304
Надежда Буюклиева VІ В 305
Ирина Спасова VІ Г 306
Христина Стоянова VІ Д 307
Пенка Пешева VI Е 308
Александър Александров VІІ А 403
Боголюб Симов VІІ Б 404
Кристина Бойчева VІІ В 405
Иво Николов VІІ Г 406
Антоан Тонев VII Д 407
Анатоли Грънчаров VІІ Е 408
Румяна Караджова VІІІ А 309
Силвия Велкова VІІІ Б 310
Марина Марик VІІІ В 312
Дияна Якова VІІІ Г 409
Дима Слабакова VІІІ Д 410
Мая Томанова VІІІ Е 412
Магдалена Миркова ІХ А 303
Надя Борисова ІХ Б 304
Пламен Гостев ІХ В 305
Елвира Червенлиева ІХ Г 306
Надя Кръстева ІХ Д 307
Емилия Вълкова ІХ Е 308
Линка Минчева Х А 403
Таня Николова Х Б 404
Илиян Илиев Х В 405
Иван Симеонов Х Г 406
Божидар Георгиев Х Д 407
Ани Ангелова-Новоселска Х Е 408
Илия Костов ХІ А 309
Десислава Кирчева ХІ Б 310
Ангел Ангелов ХІ В 312
Мая Илковска ХІ Г 409
Ани Василева ХІ Д 410
Кирил Мартинов ХІ Е 412
Мария Кръстева ХІІ А 203
Детелина Донева ХІІ Б 204
Мариана Караджова ХІІ В 205
Даяна Давидова ХІІ Г 206
Мона Генева ХІІ Д 212
Анита Вълова ХІІ Е 213