Скъпи ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че:

  • на 8 септември 2022 година (четвъртък) от 18:30 часа ще се проведе първата родителска среща за всички паралелки на пети клас.;
  • на 9 септември 2022 година (петък) от 18:30 часа ще се проведе първата родителска среща за всички паралелки от осми клас.

Родителските срещи ще се проведат по класните стаи на учениците:

Класен ръководител Паралелка Класна стая
Детелина Донева V А 203
Даяна Давидова V Б 204
Розалия Михова V В 205
Стефан Атанасов V Г 206
Лилия Въжарова V Д 212
Снежана Димитрова V Е 213
Александър Александров VІІІ А 309
Иво Николов VІІІ Б 310
Боголюб Симов VІІІ В 312
Мона Генева VІІІ Г 409
Антоан Тонев VІІІ Д 410
Емилия Вълкова VІІІ Е 412

На Вашето внимание представяме и списъци с разпределението на учениците по паралелки в двата випуска.

  • В пети клас учениците са представени в списъка чрез входящия си номер, с който участваха в класирането.
  • В осми клас учениците са представени в списъка чрез входящия си номер за НВО и за вход в системата за осъществяване на план-приема (входящият си номер можете да намерите на служебните бележки с резултатите от НВО).

Списък с разпределението на учениците по паралелки в пети клас:

Детелина Донева

5. а клас

  Даяна Давидова

5. б клас

  Розалия Михова

5. в клас

1. 030 1. 396 1. 019
2. 259 2. 026 2. 148
3. 049 3. 310 3. 387
4. 016 4. 027 4. 086
5. 230 5. 074 5. 407
6. 316 6. 329 6. 021
7. 007 7. 218 7. 033
8. 114 8. 056 8. 222
9. 228 9. 013 9. 299
10. 234 10. 456 10. 159
11. 037 11. 169 11. 022
12. 015 12. 210 12. 233
13. 139 13. 342 13. 004
14. 291 14. 341 14. 034
15. 088 15. 010 15. 184
16. 119 16. 009 16. 452
17. 226 17. 156 17. 196
18. 141 18. 104 18. 211
19. 337 19. 283 19. 315
20. 425 20. 003 20. 076
21. 006 21. 330 21. 420
22. 191 22. 411 22. 080
23. 150 23. 072 23. 012
24. 151 24. 410 24. 113
25. 017 25. 058 25. 099
26. 144 26. 064 26. 389
27. 142 27. 118

 

Стефан Атанасов

5. г клас

  Лилия Въжарова

5. д клас

  Снежана Димитрова

5. е клас

1. 171 1. 373 1. 039
2. 298 2. 078 2. 235
3. 123 3. 149 3. 357
4. 182 4. 265 4. 071
5. 043 5. 269 5. 406
6. 426 6. 011 6. 349
7. 132 7. 134 7. 215
8. 250 8. 117 8. 050
9. 419 9. 268 9. 195
10. 126 10. 040 10. 025
11. 293 11. 319 11. 002
12. 185 12. 382 12. 059
13. 394 13. 290 13. 001
14. 390 14. 032 14. 098
15. 468 15. 102 15. 055
16. 042 16. 422 16. 024
17. 020 17. 240 17. 124
18. 199 18. 023 18. 137
19. 069 19. 154 19. 375
20. 314 20. 079 20. 405
21. 065 21. 054 21. 343
22. 260 22. 302 22. 284
23. 068 23. 221 23. 090
24. 172 24. 270 24. 115
25. 008 25. 180 25. 164
26. 028 26. 219 26. 063

Списък с разпределението на учениците по паралелки в осми клас:

Александър Александров

8. а клас

  Иво Николов

8. б клас

  Боголюб Симов

8. в клас

1. 0747120 1. 0721510 1. 0748831
2. 0748826 2. 0743513 2. 0748840
3. 0748848 3. 0746020 3. 0748847
4. 0748849 4. 0740940 4. 0748850
5. 0747166 5. 0748852 5. 0748851
6. 0748866 6. 0747804 6. 0748856
7. 0748867 7. 0747784 7. 0748857
8. 0748868 8. 0741652 8. 0748875
9. 0744689 9. 0748871 9. 0748876
10. 0748877 10. 0752083 10. 0748884
11. 0747812 11. 0751399 11. 0748888
12. 0748899 12. 0751197 12. 0748898
13. 0748926 13. 0748889 13. 0748903
14. 0748928 14. 0745416 14. 0748904
15. 0748931 15. 0748677 15. 0748912
16. 0748934 16. 0748909 16. 0748914
17. 0748936 17. 0748910 17. 0748918
18. 0748940 18. 0750924 18. 0748925
19. 0748942 19. 0745433 19. 0743569
20. 0748948 20. 0748922 20. 0751635
21. 0748951 21. 0742531 21. 0748935
22. 0748968 22. 0743571 22. 0748949
23. 0748971 23. 0743790 23. 0748952
24. 0748974 24. 0749410 24. 0748959
25. 0748976 25. 0743037 25. 0748973
26. 0748977 26. 0747713 26. 0748981
27. 0748979    27. 0747798 27. 0748983
  28. 0748865

 

Мона Генева

8. г клас

  Антоан Тонев

8. д клас

  Емилия Вълкова

8. е клас

1. 0748827 1. 0748834 1. 0748836
2. 0748829 2. 0748845 2. 0744929
3. 0748832 3. 0748854 3. 0748841
4. 0748833 4. 0748858 4. 0748842
5. 0748838 5. 0751191 5. 0747041
6. 0748844 6. 0745401 6. 0752412
7. 0745230 7. 0751200 7. 0742433
8. 0748859 8. 0748881 8. 0748571
9. 0741648 9. 0748886 9. 0752438
10. 0748873 10. 0748894 10. 0748870
11. 0751206 11. 0748897 11. 0749732
12. 0748891 12. 0744502 12. 0752565
13. 0748905 13. 0748906 13. 0752231
14. 0748908 14. 0748920 14. 0748915
15. 0742997 15. 0741761 15. 0748917
16. 0751218 16. 0742908 16. 0748927
17. 0748913 17. 0748924 17. 0751227
18. 0745333 18. 0751224 18. 0745441
19. 0748916 19. 0748929 19. 0748943
20. 0748919 20. 0743244 20. 0748946
21. 0725785 21. 0742386 21. 0748961
22. 0748930 22. 0748955 22. 0751544
23. 0752587 23. 0748956 23. 0748966
24. 0748957 24. 0748960 24. 0752259
25. 0748958 25. 0745460 25. 0745462
26. 0752030 26. 0751070 26. 0748970
  27. 0748975

 

Съвсем скоро ще има информация за родителските срещи на останалите випуски.

Ще Ви очакваме!