Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

На Вашето внимание представяме списък с класираните ученици, които вече са получили своите стипендии за отличен успех за втория учебен срок на 2019/2020 учебна година:

Учениците, които получават общинска стипендия по силата на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби нямат право да получават и стипендия за отличен успех от СМГ.

Поздравяваме всички ученици, които получават стипендии и им пожелаваме отлични резултати и през следващата учебна година!