Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на СМГ „Паисий Хилендарски“,

На Вашето внимание представяме списък с класираните ученици, които ще получат стипендия за отличен успех за Втори учебен срок на учебната 2022/2023 година. Радваме се да съобщим, че за този срок стипендии ще получат 374 наши ученици, което е над 45% от всички ученици в гимназиален етап.

Списък на класираните ученици 8 – 12 клас вижте тук: Стипендии – втори срок 2022-2023

Учениците, подали заявление за социална стипендия, са одобрени, но не са в приложения списък.

Стипендиите ще се изплащат по банков път само по сметка, която е на името на класирания за стипендия ученик, подадена в онлайн заявлението. Преводите ще бъдат направени до края на месец юни. Учениците, които нямат навършени 14 години или нямат открита банкова сметка, ще получат стипендиите си в брой при спазване на следния график: 26.юни и 27.юни от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. Стипендиите ще се предоставят срещу документ за самоличност със снимка на ученика и/или на негов родител в стая Секретариат.

От Комисията по стипендиите към СМГ