Скъпи ученици, уважаеми родители,

Участниците в състезанието „Математика за всеки“ – 2022 година, трябва да се явят в съответното училище, в което са разпределени преди 8:30 часа на 14.05.2022 година.

Допускането става след проверка на документ за самоличност със снимка – ученическа лична карта, ученическа книжка (бележник), международен паспорт или друг официален документ с трите имена и снимка на ученика.

Учениците трябва да носят:

 • прозрачен плик за съхранение на лични вещи по време на състезанието;
 • 2 броя син химикал;
 • молив, гума, линия;
 • вода за пиене.

Обърнете внимание, че учениците са разпределени в няколко сгради, а именно:

 • СМГ (ул. „Искър“ №61);
 • 112. ОУ „Стоян Заимов“ (бул. „Дондуков“ №60);
 • 1. СУ „Пенчо П. Славейков (ул. „Стара планина“ №11).

Учениците трябва да влизат през различни входове.


За учениците, разпределени в сградата на СМГ

През входа откъм бул. „Васил Левски“ влизат учениците, разпределени в стаи:

 • 212
 • 213
 • 309
 • 310
 • 312
 • 313
 • 409
 • 410
 • 412
 • 413
 • 414.

През входа откъм ул. „Чумерна“ влизат учениците, разпределени в стаи:

 • 102
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
 • 407
 • 408.

За учениците, разпределени в сградата на 112. ОУ

През вход №1 влизат учениците, разпределени в стаи:

 • 104 стая в 112. ОУ
 • 105 стая в 112. ОУ
 • 107 стая в 112. ОУ
 • 108 стая в 112. ОУ
 • 109 стая в 112. ОУ
 • 440 стая в 112. ОУ
 • 441 стая в 112. ОУ.

През вход №2 влизат учениците, разпределени в стаи:

 • 216 стая в 112. ОУ
 • 217 стая в 112. ОУ
 • 218 стая в 112. ОУ
 • 219 стая в 112. ОУ
 • 332 стая в 112. ОУ
 • 333 стая в 112. ОУ
 • 334 стая в 112. ОУ
 • 335 стая в 112. ОУ
 • 336 стая в 112. ОУ
 • 337 стая в 112. ОУ.

В сградата на 1. СУ се влиза през единствен вход.


Обърнете внимание, че учениците са разпределени в няколко сгради!