Конкурс за избор на изпълнители за осъществяване на извънкласни дейности през учебните 2024-2025, 2025-2026 и 2026-2027 години

Обявяваме конкурс по документи за осъществяване в СМГ „Паисий Хилендарски“ на извънкласни дейности – обучение по Математика и Български език […]