Отлично представяне на ученици от СМГ на Всерусийската олимпиада по математика, която се проведе от 23 до 28 април 2018 г. в Екатеринбург.

Българският отбор и в частност учениците на СМГ в него се представиха отлично.

Ето и наградите на семегейци:

  • Златен медал за Иво Петров, 10 клас – учител Илиана Цветкова;
  • Сребърен медал за Петър Лангов, 10 клас – учител Илиана Цветкова;
  • Сребърен медал за Борис Барбов, 11 клас – учител Александър Александров;
  • Почетна грамота (бронзов медал) за Стефан Хаджистойков, 9 клас – учител Елена Киселова;
  • Грамота за отлично представяне за Иван-Александър Мавров, 11 клас – учител Петя Тодорова.

Ръководители на отбора са проф. Петър Бойваленков (ИМИ-БАН) и доц. Асен Божилов (ФМИ-СУ).

Поздравления за учениците и техните учители!