На Националния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 01.04.2018 г. в гр. Сливен, ученичката на СМГ Мина Цаковска се представи отлично. Тя се открои сред всички дванадесетокласници и е единствената ученичка от гр. София, удостоена със званието „лауреат“, като писмената ѝ работа е получила оценка отличен (6).

Преподавател по български език и литература на Мина Цаковска е Силвия Велкова.